CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo tiểu học là một kế hoạch học tập được thiết kế dành cho học sinh ở khối tiểu học, bao gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Chương trình này có mục tiêu cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực như Tiếng Việt, Toán học, Khoa học, Xã hội, và các môn học khác…

Chương trình lớp 1

Thường được thiết kế để xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản cho học sinh và chuẩn bị cho các khối lớp tiếp theo trong giai đoạn tiểu học. Có vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ sở học vấn của học sinh.

Chương trình lớp 2

Có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kiến thức và kỹ năng của học sinh, chuẩn bị họ cho những khối lớp tiếp theo và giúp hình thành nền tảng học vấn vững chắc.

Chương trình lớp 3

Học sinh sẽ học cách làm việc cùng nhau, thực hiện các dự án nhóm, và phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng. Chương trình này giúp xây dựng nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện.

Chương trình lớp 4

Đánh dấu sự tiến bộ trong sự phát triển học vấn của học sinh. Tiếp tục mở rộng kiến thức và kỹ năng trong các môn học cơ bản như Tiếng Việt, Toán học và khoa học. Học sinh được khuyến khích đọc sách đa dạng hơn, viết bài tập văn sáng tạo hơn, và tham gia vào các hoạt động toán học phức tạp

Chương trình lớp 5

Giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tiểu học và đồng thời là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi học sinh bước vào khối lớp 6. Lớp 5 tiếp tục phát triển kiến thức và kỹ năng trong các môn học cơ bản như Tiếng Việt, Toán học, và khoa học. Học sinh sẽ nắm vững việc đọc và viết văn bản đa dạng hơn…

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÂU CHUYỆN CHIA SẺ

PHỤ HUYNH

HỌC SINH

GIÁO VIÊN

CỰU HỌC SINH