Báo cáo chất lượng giáo dục học kỳ I

Thứ sáu - 11/01/2019 05:12
Báo cáo chất lượng giáo dục học kỳ I
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP CÀ MAU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Thành phố Cà Mau, ngày 11 tháng 1 năm 2019
THỐNG KÊ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
MÔN TIẾNG VIỆT - CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Lớp Tổng số HS Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
T H C 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dưới 5
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 1273 732 57,5 524 41,2 17 1,3 230 18,1 502 39,4 176 13,8 185 14,5 109 8,6 54 4,2 9 0,7 3 0,2 4 0,3 1 0,1 17 1,3
1 Khối 1 302 194 64,2 101 33,4 7 2,3 81 26,8 113 37,4 28 9,3 37 12,3 23 7,6 13 4,3 5 1,7 1 0,3 1 0,3 0 0,0 7 2,3
  1A 44 36 81,8 8 18,2   0,0 20 45,5 16 36,4 4 9,1 1 2,3 3 6,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  1B 43 27 62,8 15 34,9 1 2,3 14 32,6 13 30,2 3 7,0 7 16,3 5 11,6   0,0 1 2,3   0,0   0,0   0,0 1 2,3
  1C 46 40 87,0 5 10,9 1 2,2 20 43,5 20 43,5 1 2,2 3 6,5   0,0 1 2,2 1 2,2   0,0   0,0   0,0 1 2,2
  1D 42 20 47,6 20 47,6 2 4,8 5 11,9 15 35,7 3 7,1 7 16,7 5 11,9 5 11,9 1 2,4 1 2,4   0,0   0,0 2 4,8
  1E 41 22 53,7 19 46,3   0,0 4 9,8 18 43,9 7 17,1 6 14,6 2 4,9 4 9,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  1G 42 21 50,0 19 45,2 2 4,8 4 9,5 17 40,5 5 11,9 5 11,9 6 14,3 3 7,1 2 4,8   0,0   0,0   0,0 2 4,8
  1H 44 28 63,6 15 34,1 1 2,3 14 31,8 14 31,8 5 11,4 8 18,2 2 4,6   0,0   0,0   0,0 1 2,3   0,0 1 2,3
2 Khối 2 241 140 58,1 96 39,8 5 2,1 52 21,6 88 36,5 30 12,5 36 14,9 20 8,3 10 4,2 0 0,0 2 0,8 2 0,8 1 0,4 5 2,1
  2A 28 13 46,4 15 53,6   0,0 2 7,1 11 39,3 2 7,1 3 10,7 7 25,0 3 10,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  2B 39 30 76,9 8 20,5 1 2,6 11 28,2 19 48,7 4 10,3 3 7,7 1 2,6   0,0   0,0   0,0   0,0 1 2,6 1 2,6
  2C 40 23 57,5 17 42,5   0,0 6 15,0 17 42,5 8 20,0 4 10,0 3 7,5 2 5,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  2D 39 24 61,5 13 33,3 2 5,1 11 28,2 13 33,3 6 15,4 7 18,0   0,0   0,0   0,0 1 2,6 1 2,6   0,0 2 5,1
  2E 31 18 58,1 13 41,9   0,0 13 41,9 5 16,1 2 6,5 6 19,4 4 12,9 1 3,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  2G 32 16 50,0 15 46,9 1 3,1 4 12,5 12 37,5 6 18,8 6 18,8 2 6,3 1 3,1   0,0   0,0 1 3,1   0,0 1 3,1
  2H 32 16 50,0 15 46,9 1 3,1 5 15,6 11 34,4 2 6,3 7 21,9 3 9,4 3 9,4   0,0 1 3,1   0,0   0,0 1 3,1
3 Khối 3 218 120 55,1 97 44,5 1 0,5 21 9,6 99 45,4 39 17,9 33 15,1 18 8,3 7 3,2 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5
  3A 37 24 64,9 13 35,1   0,0 4 10,8 20 54,1 10 27,0 2 5,4 1 2,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  3B 40 31 77,5 9 22,5   0,0 2 5,0 29 72,5 1 2,5 4 10,0 1 2,5 3 7,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  3C 40 24 60,0 16 40,0   0,0 11 27,5 13 32,5 7 17,5 8 20,0 1 2,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  3D 33 17 51,5 15 45,5 1 3,0 4 12,1 13 39,4 6 18,2 3 9,1 5 15,2 1 3,0 1 3,0   0,0   0,0   0,0 1 3,0
  3E 34 17 50,0 17 50,0   0,0   0,0 17 50,0 4 11,8 8 23,5 3 8,8 2 5,9   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  3G 34 7 20,6 27 79,4   0,0   0,0 7 20,6 11 32,4 8 23,5 7 20,6 1 2,9   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
4 Khối 4 266 138 51,9 124 46,6 4 1,5 47 17,7 91 34,2 45 16,9 42 15,8 23 8,7 14 5,3 3 1,1 0 0,0 1 0,4 0 0,0 4 1,5
  4A 36 8 22,2 28 77,8   0,0   0,0 8 22,2 7 19,4 12 33,3 7 19,4 2 5,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  4B 39 24 61,5 15 38,5   0,0 9 23,1 15 38,5 5 12,8 5 12,8 3 7,7 2 5,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  4C 43 35 81,4 8 18,6   0,0 19 44,2 16 37,2 3 7,0 4 9,3   0,0 1 2,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  4D 37 26 70,3 11 29,7   0,0 7 18,9 19 51,4 9 24,3   0,0 1 2,7 1 2,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  4E 39 21 53,9 15 38,5 3 7,7 8 20,5 13 33,3 3 7,7 9 23,1 2 5,1 1 2,6 3 7,7   0,0   0,0   0,0 3 7,7
  4G 37 11 29,7 26 70,3   0,0   0,0 11 29,7 12 32,4 8 21,6 2 5,4 4 10,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  4H 35 13 37,1 21 60,0 1 2,9 4 11,4 9 25,7 6 17,1 4 11,4 8 22,9 3 8,6   0,0   0,0 1 2,9   0,0 1 2,9
5 Khối 5 246 140 56,9 106 43,1 0 0,0 29 11,8 111 45,1 34 13,8 37 15,0 25 10,2 10 4,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
  5A 32 26 81,3 6 18,8   0,0 10 31,3 16 50,0 1 3,1 2 6,3 2 6,3 1 3,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5B 40 24 60,0 16 40,0   0,0   0,0 24 60,0 4 10,0 8 20,0 2 5,0 2 5,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5C 36 17 47,2 19 52,8   0,0 1 2,8 16 44,4 9 25,0 4 11,1 4 11,1 2 5,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5D 37 24 64,9 13 35,1   0,0 14 37,8 10 27,0 3 8,1 8 21,6 2 5,4   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5E 37 22 59,5 15 40,5   0,0 1 2,7 21 56,8 10 27,0 3 8,1 2 5,4   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5G 35 12 34,3 23 65,7   0,0 1 2,9 11 31,4 3 8,6 7 20,0 10 28,6 3 8,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  5H 29 15 51,7 14 48,3   0,0 2 6,9 13 44,8 4 13,8 5 17,2 3 10,3 2 6,9   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 653 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 735 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 702 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 657 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 687 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1030 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây