DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2018-2019 MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG

Thứ bảy - 15/12/2018 04:03
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT
VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2018-2019 MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG
  PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       
   
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT
VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Địa phương KQ thi cấp trường GV đánh dấu X
nếu HS thi bằng laptop cá nhân
(1): Ngày
(2): Tháng
(3): Năm
(4): Khối
(5): Tên lớp
(6): Điểm
(7): Thời gian
(8): Số lần thi
(1) (2) (3) (4) (5) Quận/
Huyện
Tỉnh/
Thành
(6) (7) (8)
1 30886421 Nguyễn Quốc Bảo 11 06 2012 1 1A TP Cà Mau Cà Mau        
2 31695594 Nguyễn Vũ Phong 29 08 2012 1 1E TP Cà Mau Cà Mau         
3 31701870 Lê Nguyễn Đăng Khôi  05 06 2012 1 1E TP Cà Mau Cà Mau         
4 31699342 Nguyễn Đăng Khôi  06 08 2012 1 1E TP Cà Mau Cà Mau         
5 31702112 Đới Đức Độ  15 01 2012 1 1E TP Cà Mau Cà Mau         
6 31706526 Nguyễn Bá Gia Phúc  22 09 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
7 31711821 Lê Xuân Định  03 03 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
8 31686244 Đoàn Tiến Long  20 04 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
9 31491398 Phan Nguyễn Ngọc Minh  26 08 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
10 31706442 Nguyễn Phan Đức An  15 01 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
11 31712218 Vũ Anh Thư  15 01 2012 1 1G TP Cà Mau Cà Mau        
12 31353465 Nguyễn Mai Anh 14 10 2012 1 1H TP Cà Mau Cà Mau        
13 31353040 Nguyễn Ngọc Nhi 28 01 2012 1 1H TP Cà Mau Cà Mau        
14 31442337 Lâm Khánh Ngân 08 04 2012 1 1H TP Cà Mau Cà Mau        
15 31595709 Trần Lâm Huỳnh 01 01 2012 1 1H TP Cà Mau Cà Mau        
16 31428991 Lý Khánh Băng 08 07 2011 2 2A TP Cà Mau Cà Mau        
17 31326368 Lê Ngọc Hân 22 03 2011 2 2A TP Cà Mau Cà Mau        
18 31368484 Quách Quang Minh 01 01 2011 2 2A TP Cà Mau Cà Mau        
19 31361029 Trần Phước Anh Kiệt 13 06 2011 2 2A TP Cà Mau Cà Mau        
20 27185534 Nguyễn Bình An 12 11 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
21 31622262 Trần Vỹ Khang 22 03 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
22 31620954 Nguyễn Lâm Gia Hào 01 04 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
23 31414437 Lữ Ánh Minh 01 07 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
24 31689694 Cao Minh Mẫn 10 01 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
25 31622314 Trần Đặng Trúc Mai 29 07 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
26 30283137 Nguyễn Tiến Phát 22 06 2011 2 2B TP Cà Mau Cà Mau        
27 31704051 Nguyễn Bảo Duy 09 07 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
28 31050762 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27 02 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
29 31703964 Nguyễn Ngô Gia An 12 03 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
30   Trần Phan Gia Phúc 22 05 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
31 31026375 Nguyễn Võ Mỹ Vy 04 04 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
32 31704096 Bùi Tô Vân Khánh 15 04 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
33 31030401 Lê Hữu Ánh Minh 12 04 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
34 31603886 Đoàn Vũ Thành Nên 28 02 2011 2 2C TP Cà Mau Cà Mau        
35 31267227 Nguyễn Hoài An 30 10 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
36 31205534 Lâm Huỳnh Ngọc Anh 11 3 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
37 31686452 Huỳnh Kiều Anh 24 05 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
38 31181321 Hà Ngọc Bảo Hân 01 01 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
39 31141198 Lê Trịnh Diễm Ngọc 10 04 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
40 31069439 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 20 01 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
41 31608972 Nguyễn Thị Kim Quyên 08 12 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
42 31540796 Lý Thanh Thanh 05 09 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
43 31196658 Nguyễn Khánh Thy 13 08 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
44 31563116 Trương Diệp Bích Trâm 19 02 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
45 31217629 Quách Nguyễn Bảo Vy 05 10 2011 2 2D TP Cà Mau Cà Mau        
46 31629430 Hồ Nhật Huy 22 01 2011 2 2E TP Cà Mau Cà Mau        
47 31703314 Phan Ngọc Trân 17 12 2011 2 2E TP Cà Mau Cà Mau        
48 31547797 Ngô Trọng Nhân 04 11 2011 2 2E TP Cà Mau Cà Mau        
49 31685577 Tạ Kiều Trang 21 03 2011 2 2E TP Cà Mau Cà Mau        
50 31195171 Ngô Ngọc Mỹ 27 10 2010 3 3A TP Cà Mau Cà Mau        
51 31011191 Nguyễn Gia Nghiêm 29 12 2010 3 3A TP Cà Mau Cà Mau        
52 24181348 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 17 10 2010 3 3A TP Cà Mau Cà Mau        
53 31195041 Phan Phương Tuyền 30 08 2010 3 3A TP Cà Mau Cà Mau        
54 30860085 Trần Nhân Ái 02 02 2009 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
55 38090945 Đào Quốc An 14 01 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
56 30988885 Huỳnh Vũ An 18 10 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
57 30988888 Lê Gia Bảo 17 02 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
58 30890948 Nguyễn Thái Bình 25 05 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
59 30890954 Trần Trác Huy 29 06 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
60 30890999 Le Nhật Huy 22 06 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
61 30890994 Đặng Gía Huy 20 06 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
62 30890996 Nguyễn Khải 08 10 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
63 30891019 Lê Gia  Khánh 06 01 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
64 30890956 Mai Anh Khoa 25 07 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
65 30890983 Lê  Vinh Quang 30 09 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
66 30899000 Vưu Tuấn Kiệt 30 03 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
67 30891003 Huỳnh Kiều Lam 31 12 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
68 30891009 Lê Hoàng Lâm 31 08 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
69 30890998 Tô Đức Mạnh 06 12 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
70 30890958 Nguyễn Phúc Minh 03 01 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
71 30988868 Trần Hồng Ngọc 26 02 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
72 30988864 Võ Hoàng Tấn Phát 20 07 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
73 30891016 Lâm Gia Phú 12 08 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
74 30891012 Tô Phúc 24 04 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
75 30951021 Châu Nguyễn Kim Quyên 11 05 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
76 30890970 Nguyễn Anh Quốc 16 10 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
77 30890971 Nguyễn Minh Tấn 08 10 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
78 30890975 Trần Thái Tuấn 01 01 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
79 30890976 Trần Lê Chí Thiện 11 10 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
80 30890979 Lê Trần Ngọc Thảo 01 03 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
81 30890981 Bùi Minh Thư 14 12 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
82 30988878 Trần Thanh Thư 31 05 2010 3 3B TP Cà Mau Cà Mau        
83 21281194 Nguyễn Trần Thùy Linh 10 08 2010 3 3C TP Cà Mau Cà Mau        
84 30783517 Nguyễn Lê Nguyễn 10 01 2010 3 3C TP Cà Mau Cà Mau        
85 30783328 Nguyễn Gia Bảo 22 09 2010 3 3C TP Cà Mau Cà Mau        
86 31143461 Lê Đăng Khoa 18 01 2010 3 3D TP Cà Mau Cà Mau        
87 31181832 Lê Bảo Trân 03 05 2010 3 3D TP Cà Mau Cà Mau        
88 31322609 Nguyễn Ngọc Tuyền 23 01 2010 3 3G TP Cà Mau Cà Mau        
89 30976010 Nguyễn Thái Bảo 04 08 2009 4 4A TP Cà Mau Cà Mau        
90 31074581 Phạm Quốc Hùng 20 03 2009 4 4A TP Cà Mau Cà Mau        
91 31179275 Mai Ngọc Phương Vy 28 10 2009 4 4A TP Cà Mau Cà Mau        
92 31058183 Lê Ngọc Tuyết Trinh 14 01 2009 4 4B TP Cà Mau Cà Mau        
93 31056375 Hoàng Xuân Trung 03 01 2009 4 4B TP Cà Mau Cà Mau        
94 31101477 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 18 12 2008 4 4C TP Cà Mau Cà Mau        
95 31091613 Nguyễn Hoàng Nhã Thy 02 08 2009 4 4C TP Cà Mau Cà Mau        
96 31524614 Võ Thanh Trúc 15 04 2009 4 4C TP Cà Mau Cà Mau        
97 31282899 Trần Nhã Quyên 25 05 2009 4 4D TP Cà Mau Cà Mau        
98 31118048 Nguyễn Lê Minh Tú 13 9 2012 1 1C TP Cà Mau Cà Mau        
99 31678027 Trương Huỳnh Ngọc Trân 18 4 2012 1 1D TP Cà Mau Cà Mau        
100 31540489 Nguyễn Hà Khương Tính 20 09 2012 1 1B TP Cà Mau Cà Mau        
101 31256123 Đinh Quốc Phú 20 08 2012 1 1B TP Cà Mau Cà Mau        
102 30939233 Phan Minh Khôi 24 04 2012 1 1B TP Cà Mau Cà Mau        
103 13816457 Vũ Đình Thiện 17 11 2009 4 4D TP Cà Mau Cà Mau        
104 30783176 Phạm Huỳnh Huy Lộc 01 01 2009 4 4E TP Cà Mau Cà Mau        
105 31427427 Hà Khánh Nguyên 05 08 2009 4 4E TP Cà Mau Cà Mau        
106 31563336 Đỗ Diệp Gia Huy 15 11 2009 4 4E TP Cà Mau Cà Mau        
107 31411857 Võ Lưu Bảo Ngọc 04 10 2009 4 4E TP Cà Mau Cà Mau        
108 31681764 Phan Nguyễn Ánh Minh 12 03 2009 4 4G TP Cà Mau Cà Mau        
109 30896713 Nguyễn Tạ Tường Vy 08 05 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
110 31026821 Nguyễn Yến Thư 23 09 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
111 31196245 Trần Minh Khôi 05 01 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
112 30855576 Từ Huy Bình 09 07 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
113 30855626 Nguyễn Như Ý 19 03 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
114 31027789 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 02 06 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
115 30996938 Nguyễn Trường Lĩnh 07 01 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
116 30896735 Tô Lê Vy 23 06 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
117 31028450 Võ Khánh Vy 04 04 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
118 31196383 Nguyễn Ái Hiên 13 02 2008 5 5E TP Cà Mau Cà Mau        
Danh sách này gồm 118 học sinh dự thi Toán (TV) cấp trường. Phường 9, ngày 15 tháng 12 năm 2018
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                           
                           
                           
                Lâm Quốc Bảo

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:221

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 652 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 732 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 730 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 700 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 654 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 684 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1236 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1029 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây