KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 2/2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 2/2023

 •   22/02/2023 10:06:16 PM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
           HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số:   KHLĐ                                   Phường 9, ngày 03 tháng 02 năm 2023.


 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2023
******
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 1/2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 1/2023

 •   02/01/2023 07:27:48 PM
 •   Đã xem: 1679
 •   Phản hồi: 0
     HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                      ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                          Số:   KHLĐ                Phường 9, ngày 30 tháng 12 năm 2022.
 
 KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI THAÙNG  01/2023
******
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 12/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 12/2022

 •   27/12/2022 03:38:01 AM
 •   Đã xem: 1017
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                        Số:   KHLĐ                            Phường 9, ngày 03 tháng 12 năm 2022.

                          
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG  12/2022
                                                   ******
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11/2022

 •   21/11/2022 02:55:42 AM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0
         HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

                        Số:   KHLĐ                         Phường 9, ngày 08 tháng 11 năm 2022.


                 HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                          THÁNG 11 – 2022
 
KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 10/2022

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 10/2022

 •   14/10/2022 03:32:21 AM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
 
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
***
Số:  KHLĐ
 
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Phường 9, ngày 06 tháng 10 năm 2022.

HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
THÁNG 10 – 2022

 
KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 9

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 9

 •   26/09/2022 05:29:10 AM
 •   Đã xem: 871
 •   Phản hồi: 0
 
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
 
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Số: 03 KHLĐ Phường 9, ngày 08 tháng 9 năm 2022.


HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
THÁNG 9 – 2022

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 6/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 6/2022

 •   10/06/2022 10:25:14 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
           HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                       Số: 9 KHLĐ                          Phường 9, ngày 06 tháng 06 năm 2022.
                                                                                 
        
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 6/2022
******
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “VIẾNG PHỦ THỜ BÁC”

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “VIẾNG PHỦ THỜ BÁC”

 •   17/05/2022 12:12:31 AM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “VIẾNG PHỦ THỜ BÁC”
KẾ HOACH GIẢI BÓNG ĐÁ MINI HỌC SINH NAM NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOACH GIẢI BÓNG ĐÁ MINI HỌC SINH NAM NĂM HỌC 2021-2022

 •   09/05/2022 02:59:13 AM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
***
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
 
Số: 7 KHLĐ Phường 9, ngày 19 tháng 04 năm 2022.
         

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO MỪNG NGÀY

THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 15/5
-------------------
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2022

 •   01/04/2022 10:53:18 PM
 •   Đã xem: 2436
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                     Số:  6  KHLĐ                     Phường 9, ngày 31 tháng 03 năm 2022.
                                                                                 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2022
******

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA CHÀO MỪNG 26/3 NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA CHÀO MỪNG 26/3 NĂM 2022

 •   08/03/2022 09:06:46 PM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
***

Số: 05/KHLĐ
 
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHPhường 9, ngày 04 tháng 03 năm 2022
     
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GIẢI CỜ VUA CHÀO MỪNG 26/3
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 NĂM HỌC 2021 – 2022     
 
KẾ HOACH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 3 NĂM 2022

KẾ HOACH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 3 NĂM 2022

 •   08/03/2022 02:12:49 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
    HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9            ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH          LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                     Số: 4  KHLĐ                       Phường 9, ngày 03 tháng 03 năm 2022.


                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2022
                                                          ******
 
KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 2 NĂM 2022

KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 2 NĂM 2022

 •   16/02/2022 04:11:18 AM
 •   Đã xem: 1697
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                            ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                           Số: 01 KHLĐ                            Phường 9, ngày 11 tháng 02 năm 2022.


                                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2022
                                                          ******
 
KẾT QUẢ THI ĐÌNH CẤP QUỐC GIA - TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

KẾT QUẢ THI ĐÌNH CẤP QUỐC GIA - TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 •   15/08/2021 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 1560
 •   Phản hồi: 0
BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP QUỐC GIA XIN CHÚC MỪNG 298 THÍ SINH DỰ THI CẤP QUỐC GIA.
 
KẾ HOẠCH THÁNG 05/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2021

 •   10/05/2021 03:16:16 AM
 •   Đã xem: 3702
 •   Phản hồi: 0
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
***
Số: 4 KHLĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Phường 9, ngày 03 tháng 03 năm 2022


         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2022
                                         ******
         
Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021

Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021

 •   10/04/2021 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0
Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau tổ chức “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 – 2021.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau tổ chức “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 – 2021.

 •   10/04/2021 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 10/4 tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau đã tổ chức buổi “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 - 2021. Tham dự buổi giao lưu có 218 em học sinh tiêu biểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 đến từ 34 lớp trong toàn trường.
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

 •   31/03/2021 04:23:36 AM
 •   Đã xem: 4893
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số:       KHLĐ                                   Phường 9, ngày 31 tháng 03 năm 2021.
                                                                                 
                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2021
                                                                                              ******
 
KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 03/2021

KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 03/2021

 •   07/03/2021 04:21:29 AM
 •   Đã xem: 3264
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                        Số:   KHLĐ                           Phường 9, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

                                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2021
                                                                           ******
 

Các tin khác

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 716 | lượt tải:234

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 674 | lượt tải:207

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 761 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 755 | lượt tải:241

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:223

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:221

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 715 | lượt tải:211

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1260 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1059 | lượt tải:325
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây