Kê hoạch Công đoàn tháng 12/ 2018

Thứ năm - 06/12/2018 20:23
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
THÁNG 12 NĂM 2018
------------
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2018:
            - Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, phẩm chất cao quý của nghề dạy học, tấm gương của các nhà giáo tiểu biểu qua các thời kỳ, qua đó làm cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành nhận thức hơn về trách nhiệm "trồng người" để giáo dục lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề trong từng CB - GV - NV.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức Họp mặt toàn thể CB-GV-NV của trường vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2018 nhằm ôn lại truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Công đoàn đã hỗ trợ tặng quà cho CB - GV - NV của trường nhân ngày 20/ 11 với số tiền là: 6.400.000 đồng.
- BLĐ trường cùng Công đoàn và các đoàn thể đã tổ chức thực hiện tốt việc đi thăm hỏi kết hợp tặng quà tri ân cho 19 GV đã về hưu với mỗi suất quà trị giá 234.500 đồng với tổng số tiền là 4.455.500 đồng
- Thực hiện tốt việc lập hồ sơ Dự toán kinh phí công đoàn năm 2018 về LĐLĐ TP đúng quy định.
- Khối 1, 2, 3, 4 và 5 đã tổ chức Thao giảng và chuyên đề.
- Khối  1 đã mở chuyên đề cho HS nữ  khối lớp 1 về cách phòng chống xâm hại tình dục.
- Cùng chính quyền, bộ phận Đoàn - Đội tổ chức thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các phong trào tiêu biểu như sau:     
* Giáo viên:
+ Giao lưu viết chữ đẹp cấp Trường đạt 23/ 23 GV dự thi.
+ Thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường đạt 14/ 14 GV dự thi.
- Công đoàn cũng đã phối hợp với nhà trường thực hiện 02 Công trình - Phần việc mang tên:
+ Trồng mới và chăm sóc vườn hoa trong sân trường.
+ Hàng rào cây xanh trước cổng trường.
* Học sinh:
+ Phối hợp với Đoàn Đội tổ chức thi Vở sạch, chữ đẹp ở các khối lớp và thi vẽ tranh.


II. CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 12:
* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày truyền thống cách mạng Tỉnh Cà Mau - Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/ 12 và Quốc phòng toàn dân 22/ 12.
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố. Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố. Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ngày truyền thống cách mạng của Tỉnh Cà Mau - Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/ 12 và ngày Quốc phòng toàn dân 22/1 2.
- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân và quân đội ta.
- Tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ gia đình  CB, GV, NV là bộ đội , thương binh, liệt sĩ
2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CB - GV - CNV :
- Phối hợp với chính quyền quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách của CB-GV-NV.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và chăm lo đời sống cho CB, GV, NV.
- Tiếp tục tham gia tốt các loại quỹ hỗ trợ "quỹ tương trợ", "quỹ đoàn kết", ... để có nguồn vốn hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
3. Tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua:
- Phối hợp với chính quyền chuẩn bị xét thi đua HKI.
- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn ngành các cấp.
- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 13/ 12; 22/ 12.
- Phối hợp với chuyên môn xây dựng đội tuyển giáo viên, học sinh để dự thi phong trào các cấp.
- Phối hợp với chuyên môn dự giờ, thăm lớp; xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I cho học sinh.
- Phối hợp cùng Chi đoàn thực hiện công trình phần việc quét dọn Nghĩa trang liệt sĩ.
4. Tổ công đoàn:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp với tình hình thực tế.
- Tham gia xây dựng các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra HK I cho học sinh.
- Hỗ trợ tốt các phong trào thi đua của GV và HS.
5. Công tác nữ công :
- Kiện toàn, củng cố Ban nữ công.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng tổ nữ công tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc tọa đàm trong chị em với các chủ đề như: Bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe – dạy con ngoan, phát triển kinh tế phụ….
- Vận động chị em khám sức khoẻ định kỳ.
6. Xây dựng tổ chức Công Đoàn cơ sở vững mạnh:
- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019 về LĐLĐ TPCM (chậm nhất ngày 25/ 12/ 2018)
- Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức các tổ, Ban thuộc Công đoàn cơ sở.
- Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp.
- Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
- Tăng cường hoạt động của các Ban, Tổ.
- Các bộ phận trực thuộc CĐCS hoạt động đúng chức năng.
- Thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt đi - đến của đoàn viên và kết nạp đoàn viên mới (nếu có).
7. Công tác UBKT và TTND:
 

- Xây dựng kế hoạch các Ban phù hợp với nhiệm vụ, tình hình của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát ở học kỳ I.
- Thực hiện tốt kiểm tra quỹ công đoàn cuối năm.
- Ủy ban kiểm tra tiến hành triển khai đánh giá, phân loại UBKT năm 2018.
8. Công tác tài chính:
- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách tài chính.
- Thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn đúng quy định.
- Thực hiện tốt việc công khai tài chính công đoàn. 
- Quyết toán kinh phí công đoàn năm 2018 (chậm nhất ngày 22/ 12/ 2018) tại Liên đoàn Lao động Thành phố Cà Mau.
+ 02 mẫu B07-TLĐ.
+ 02 bảng kê thu, chi tài chính công đoàn.
 
Kê hoạch Công đoàn tháng 12/ 2018
Số: 07/KH.CĐLQĐ
Phường 9, ngày 04 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
THÁNG 12 NĂM 2018
------------
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2018:
            - Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, phẩm chất cao quý của nghề dạy học, tấm gương của các nhà giáo tiểu biểu qua các thời kỳ, qua đó làm cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành nhận thức hơn về trách nhiệm "trồng người" để giáo dục lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề trong từng CB - GV - NV.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức Họp mặt toàn thể CB-GV-NV của trường vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2018 nhằm ôn lại truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Công đoàn đã hỗ trợ tặng quà cho CB - GV - NV của trường nhân ngày 20/ 11 với số tiền là: 6.400.000 đồng.
- BLĐ trường cùng Công đoàn và các đoàn thể đã tổ chức thực hiện tốt việc đi thăm hỏi kết hợp tặng quà tri ân cho 19 GV đã về hưu với mỗi suất quà trị giá 234.500 đồng với tổng số tiền là 4.455.500 đồng
- Thực hiện tốt việc lập hồ sơ Dự toán kinh phí công đoàn năm 2018 về LĐLĐ TP đúng quy định.
- Khối 1, 2, 3, 4 và 5 đã tổ chức Thao giảng và chuyên đề.
- Khối  1 đã mở chuyên đề cho HS nữ  khối lớp 1 về cách phòng chống xâm hại tình dục.
- Cùng chính quyền, bộ phận Đoàn - Đội tổ chức thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các phong trào tiêu biểu như sau:     
* Giáo viên:
+ Giao lưu viết chữ đẹp cấp Trường đạt 23/ 23 GV dự thi.
+ Thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường đạt 14/ 14 GV dự thi.
- Công đoàn cũng đã phối hợp với nhà trường thực hiện 02 Công trình - Phần việc mang tên:
+ Trồng mới và chăm sóc vườn hoa trong sân trường.
+ Hàng rào cây xanh trước cổng trường.
* Học sinh:
+ Phối hợp với Đoàn Đội tổ chức thi Vở sạch, chữ đẹp ở các khối lớp và thi vẽ tranh.


II. CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 12:
* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày truyền thống cách mạng Tỉnh Cà Mau - Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/ 12 và Quốc phòng toàn dân 22/ 12.
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố. Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố. Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ngày truyền thống cách mạng của Tỉnh Cà Mau - Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/ 12 và ngày Quốc phòng toàn dân 22/1 2.
- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân và quân đội ta.
- Tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ gia đình  CB, GV, NV là bộ đội , thương binh, liệt sĩ
2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CB - GV - CNV :
- Phối hợp với chính quyền quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách của CB-GV-NV.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và chăm lo đời sống cho CB, GV, NV.
- Tiếp tục tham gia tốt các loại quỹ hỗ trợ "quỹ tương trợ", "quỹ đoàn kết", ... để có nguồn vốn hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
3. Tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua:
- Phối hợp với chính quyền chuẩn bị xét thi đua HKI.
- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn ngành các cấp.
- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 13/ 12; 22/ 12.
- Phối hợp với chuyên môn xây dựng đội tuyển giáo viên, học sinh để dự thi phong trào các cấp.
- Phối hợp với chuyên môn dự giờ, thăm lớp; xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I cho học sinh.
- Phối hợp cùng Chi đoàn thực hiện công trình phần việc quét dọn Nghĩa trang liệt sĩ.
4. Tổ công đoàn:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp với tình hình thực tế.
- Tham gia xây dựng các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra HK I cho học sinh.
- Hỗ trợ tốt các phong trào thi đua của GV và HS.
5. Công tác nữ công :
- Kiện toàn, củng cố Ban nữ công.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng tổ nữ công tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc tọa đàm trong chị em với các chủ đề như: Bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe – dạy con ngoan, phát triển kinh tế phụ….
- Vận động chị em khám sức khoẻ định kỳ.
6. Xây dựng tổ chức Công Đoàn cơ sở vững mạnh:
- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019 về LĐLĐ TPCM (chậm nhất ngày 25/ 12/ 2018)
- Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức các tổ, Ban thuộc Công đoàn cơ sở.
- Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp.
- Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
- Tăng cường hoạt động của các Ban, Tổ.
- Các bộ phận trực thuộc CĐCS hoạt động đúng chức năng.
- Thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt đi - đến của đoàn viên và kết nạp đoàn viên mới (nếu có).
7. Công tác UBKT và TTND:
 

- Xây dựng kế hoạch các Ban phù hợp với nhiệm vụ, tình hình của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát ở học kỳ I.
- Thực hiện tốt kiểm tra quỹ công đoàn cuối năm.
- Ủy ban kiểm tra tiến hành triển khai đánh giá, phân loại UBKT năm 2018.
8. Công tác tài chính:
- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách tài chính.
- Thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn đúng quy định.
- Thực hiện tốt việc công khai tài chính công đoàn. 
- Quyết toán kinh phí công đoàn năm 2018 (chậm nhất ngày 22/ 12/ 2018) tại Liên đoàn Lao động Thành phố Cà Mau.
+ 02 mẫu B07-TLĐ.
+ 02 bảng kê thu, chi tài chính công đoàn.
 

Nguồn tin: Linhly

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 716 | lượt tải:234

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 674 | lượt tải:207

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 761 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 755 | lượt tải:241

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:223

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:221

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 715 | lượt tải:211

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1260 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1059 | lượt tải:325
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây