KẾ HOACH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 3 NĂM 2022

Thứ ba - 08/03/2022 02:12
    HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9            ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH          LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                     Số: 4  KHLĐ                       Phường 9, ngày 03 tháng 03 năm 2022.


                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2022
                                                          ******
 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02
* Ưu điểm
- Các lớp duy trì và ổn định nề nếp học tập .
- Các lớp thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.
- Thành lập được đội nghi thức các lớp và  tiến hành luyện tập trong các giờ ra chơi.
- Tiếp tục xây dựng cho 3 hs tham gia vòng chung kết Hội thi "CM học đường" và Hội thi"Ngôi trường em yêu".
- Phát động cho Hs tham gia cuộc thi viết chữ đẹp với chủ đề: "cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày"
- Tổ chức các buổi phát thanh măng non tuyên truyền về phòng chống covid-19.
- Thành lập được đội cờ đỏ để theo dõi nề nếp hoạt động của học sinh và hỗ trợ các em hs khối 1 trong lúc đi học và giờ ra về.
* Tồn tại
- Vẫn còn tình trạng học sinh đi học trễ, ăn quà vặt, leo lên các cột mái che ngoài sân trường, chưa nghiêm túc khi xếp hàng ra về, còn phá hàng khi chưa ra khỏi cổng.
II. Hoạt động tháng 03/2021:
Chủ điểm:
“ Tiến bước lên đoàn”
“Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03”
“Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2022”
“ Hưởng ứng thực hiện tháng thanh niên
II. Các hoạt động trọng tâm :
1/ Công tác tuyên truyền và giáo dục:
- Bằng nhiều hình thức giáo dục cho các em hiểu được truyền thống lịch sử của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/03.
- Tiếp tục tuyên truyền cho các em thiếu niên 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyên ý thức đạo đức trong sinh hoạt giao tiếp.
- Tuyên truyền giáo dục học sinh không tham gia các trò chơi trên mạng.
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.
2/ Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ:
- Tieáp tuïc sinh hoaït Ñoäi, Sao theo chuû ñieåm.
- Tieáp tuïc taäp luyeän kyõ naêng vaø nghi thöùc cho caùc chi ñoäi, ñaëc bieät laø chi ñoäi maãu.
3. Phong trào dạy và học
- Đẩy mạnh công tác dạy và học trong đoàn viên – đội viên: Như phong trào "Hoa điểm tốt", tuần lễ dạy tốt, học tốt, tăng cường học nhóm, kiểm tra bài đầu giờ, giúp đỡ học sinh yếu kém.
4. Coâng taùc toå chöùc - Phong traøo:
- Áp dụng thang điểm thi đua của Đội vào thực hiện nề nếp hàng ngày.
- Thường xuyên xây dựng tu chỉnh, nâng cấp công trình thanh niên công trình măng non.
- Kiện toàn tổ chức chi Đoàn – liên Đội nhà trường.
- Ngày 26/03/2022 vào lúc 14 giờ 55 phút, tổ chức kết nạp đội cho hs khối 3.
- Tổ chức dạy thêm bài hát mới “Tiến lên đoàn viên ” .
- Tổ chức giải cờ vua chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03/2022 vào các giờ ra chơi trong tuần 15.
- Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
- Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh.
- Tiếp tục phát động cho học sinh tham gia "Sân chơi viết chữ đẹp"
- Các khối lớp từ 1 – 5 chuẩn bị lựa chọn đội tuyển bóng đá và luyện tập để tham gia giải bóng đá học sinh nam sẽ tổ chức để chào mừng ngày 30/04 ngày giải phóng miền nam.
IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 13 :28/02/2022 – 05/03/2022
- Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp 
- Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Chương trình phát thanh măng non được phát hàng ngày vào đầu giờ học hay giờ ra chơi tuyên truyền vê phòng chống covid-19 và chủ đề chào mừng 26/03 thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Giáo dục cho học sinh hiểu về lịch sử, truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
- Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuần 14: 07/03/2022 – 12/03/2022
- Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp 
- Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Chương trình phát thanh măng non được phát hàng ngày vào đầu giờ học hay giờ ra chơi tuyên truyền vê phòng chống covid-19 và chủ đề chào mừng 26/03 thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Chuẩn bị văn kiện cho củng cố tổ chức của chi Đoàn - liên đội.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập.
- Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.
Tuần 15: 14/03/2022 – 19/03/2022
- Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp 
- Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Chương trình phát thanh măng non được phát hàng ngày vào đầu giờ học hay giờ ra chơi tuyên truyền vê phòng chống covid-19 và chủ đề chào mừng 26/03 thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Tổ chức giải cờ vua chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03/2022 vào các giờ ra chơi trong tuần 15.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
- Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuần 16: 21/03/2022 – 26/03/2022
      - Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp 
- Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Chương trình phát thanh măng non được phát hàng ngày vào đầu giờ học hay giờ ra chơi tuyên truyền vê phòng chống covid-19 và chủ đề chào mừng 26/03 thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Ngày 26/03/2022 vào lúc 14 giờ 55 phút, tổ chức kết nạp đội cho hs khối 3.
- Tổ chức cho hs luyện tập dân vũ (Nếu BLĐ nhà trường cho phép).
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập.
- Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuần 17: 28/03/2022 – 02/04/2022
      - Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp 
- Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Chương trình phát thanh măng non được phát hàng ngày vào đầu giờ học hay giờ ra chơi tuyên truyền vê phòng chống covid-19 và chủ đề chào mừng 26/03 thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập.
- Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.          Hiệu Trưởng                                           P/BT Chi Đoàn                                                                                                                  
                                                                                                    TPT ĐỘI        Trần Minh Dũng                                                          Trịnh Ngọc Hưng


 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 693 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 654 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 736 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 705 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 657 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 689 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1032 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây