KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI THÁNG 6/2022

Thứ sáu - 10/06/2022 22:25
           HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                       Số: 9 KHLĐ                          Phường 9, ngày 06 tháng 06 năm 2022.
                                                                                 
        
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 6/2022
******
 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2022 :
        * Ưu điểm:
        - Nề nếp, học tập ổn định .
        - Các lớp thöïc hieän toát veä sinh tröôøng lôùp.
        - Tham gia Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" do thư viện tỉnh tổ chức đạt: 1 giải nhì, 1 giải Ba.
        -Tham gia Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đạt: 1 giải khuyến khích.
        - Phối hợp với bộ phận y tế để tiêm vacine cho học sinh.
        - Ngày 7/05/2022 tổ chức cho học sinh viếng khu tưởng niệm Bác Hồ. 
        * Tồn tại
        - Vẫn còn một số ít học sinh ăn quà xả rác ra sân trường .
        - Vẫn còn tình trạng học sinh đi học trễ.
II. HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2022:
* Chủ điểm: “Tháng hành động vì trẻ em 2022”
“ Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/06/1911 – 05/06/2022”
  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
        - Bằng các buổi sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần tổ chức giáo dục cho học sinh hiểu được chủ đề của tháng, giáo dục cho học sinh thực hiện tốt luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Giáo dục cho các em ý thức nghiêm túc trong kiểm tra thi cử .
        - Tăng cường tuyên truyền,  giáo dục các em không thả diều gần đường dây điện.
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
  1. Công tác tổ chức và phong trào:
        - Tổ chức kiểm tra phân loại đội viên, chi đội.
        - Phối hợp cùng BGH nhà trường tổ chức ôn tập, kiểm tra hoàn thành chương trình Tiểu học, làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5.
        - Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp cuối năm học.
        - Phát động phong trào chuyền sách, quần áo cũ cho nhau nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường ( nộp cho bộ phận thư viện) .
        - Tham gia tốt các hoạt động trong hè. Hổ trợ lực lượng thiếu nhi cho Phường Đoàn tham gia “Hoa phượng đỏ” hè 2022, tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06.
        - Chi Đoàn liên đội có kế hoạch bàn giao Đội viên về địa phương sinh hoạt.
        - Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2021 - 2022.
        - Liên đội chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân theo chỉ tiêu của Thành Đoàn.
        - Báo cáo thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
        - Phát động tham gia cuộc thi vẽ tranh, tìm hiểu về luật trẻ em do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức.
        - Chọn và luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia giải cờ vua cúp Tota sẽ tổ chức ở cuối tháng 6.
        - Đôn đốc học sinh thực hiện mô hình tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ VI.
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 26 : 30/05/2022 – 04/06/2022
        - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
Tuần 27: 06/06/2022 – 11/06/2022
        - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Tham gia Hội thi vẽ tranh do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức vào ngày 05/06/2022.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
Tuần 28 : 13/6/2022– 18/06/2022
        - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
Tuần 29: 20/6/2022– 25/06/2022
         - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
        Tuần 30: 27/6/2022– 02/07/2022
        - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
Tuần 31: 04/07/2022– 09/07/2022
        - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
        Tuần 32: 11/07/2022– 16/07/2022
         - Chào cờ đầu tuần .
        - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
        - Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
        - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày
        - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
        - Chi Đoàn liên đội có kế hoạch bàn giao Đội viên về địa phương sinh hoạt.
        - Luyện tập cho đội tuyển cờ vua tham gia cuộc thi cờ vua cúp tota
        - In và phát giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ ”.
        - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.     
        - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
        - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
        - Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh thực hiện tốt phòng chống covid trong tình hình mới.
        - Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp cuối năm học.
        - Phát động phong trào chuyền sách, quần áo cũ cho nhau nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường ( nộp cho bộ phận thư viện) .
        - Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2021 - 2022.
 
Hiệu trưởng
Trần Minh Dũng
P/BT Chi Đoàn
TPT ĐỘITrịnh Ngọc Hưng

 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 716 | lượt tải:234

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 674 | lượt tải:207

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 761 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 755 | lượt tải:241

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:223

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:221

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 715 | lượt tải:211

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1260 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1059 | lượt tải:325
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây