KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 10/2019

Thứ hai - 14/10/2019 05:03
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

Số: 04 KHLĐ                                                               Phường 9, ngày 08 tháng 9 năm 2019.


               HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                 THÁNG 10 – 2019
 
                       

I. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng thaùng 9/2019
     1/ Ưu điểm
    - Nề nếp, học tập ổn định .
    - Tham gia tốt các phong trào trung thu do nhà thiếu nhi và thành đoàn tổ chức .
    + Tuyên dương các tập thể và cá nhân tham gia tốt phong trào này là: 3A, 3B,3C, 4A, 5A.   
    + Caùc lôùp thöïc hieän toát veä sinh trong vaø ngoaøi lôùp.
          + Tổ chức tốt hoạt động phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
         + Đội nghi thức mẫu tiếp tục luện tập.
         + Các lớp luyện tập tốt bài dân vũ bống bống bang bang.
2/ Tồn tại.
    - Một số ít Hs chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
    - Học sinh còn mua đồ chơi, quà mang vào học khu chơi.
    - Một số lớp còn chậm trễ khi tập trung tập thể dục.
    - Học sinh còn ra các khu vực cấm, leo lan can.
II. Hoaït ñoäng thaùng  10/2019 :
       CHỦ ĐIỂM
“ Sống như anh – Kỷ niệm ngày Nguyễn Văn Trỗi hy sinh 15 / 10 / 1964 ”
“ Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành giáo dục ”
                  “ Chăm ngoan học giỏi ”

         - Bằng các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, giáo dục đoàn viên TTN hiểu được chủ đề của tháng và triển khai nội dung hoạt động của tháng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đợt thi đua thứ nhất.
        - Tìm hiểu noi gương anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và noi theo gương học sinh giỏi.
         - Giáo dục ý thức giữ vệ sinh thật tốt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh trường lớp( Không ăn quà vặt, mua quà trước cổng trường )
         - Tiếp tục giáo dục đoàn viên TTN có ý thức thực hiện ATGT, phối hợp với phường giám sát và kiểm tra các phương tiện đưa rước HS. Xây dựng các tuyến đường ra về cho HS an toàn, tránh ùn tắc giao thông  Phát động thực hiện cam kết phòng chống ma túy, chất gây nhiện và tệ nạn trong nhà trường.
         - Tổ chức Đại hội liên đội ngày 18/10/2019.
         - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
         - Phát động phong trào cờ vua và khuyến kích HS luyện tập trong các giờ ra chơi.
          - Tổ chức các hình thức để nâng cao chất lượng học tập như : Nhóm học tập, đôi ban học tập, đôi ban cùng tiến …( có danh sách đăng kí )
          - Phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”
          - Tổ chức tập luyện bài dân vũ" Bống bống bang bang ".
          - Các lớp, các chi đội  từ khối 1 đến khối 5 thành lập đội bóng đá và có kế hoạch luyện tập tham gia giải bóng đá Mini vòng trường dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 11 để chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam và giải bơi lội tổ chức vào tháng 12 để chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
          - Phát động luyện tập cờ vua để tham gia giả dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 1.
          - Thảo luận theo chủ đề “ Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy ”
          - Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc giữ vệ sinh trường lớp “ Trường em Xanh – Sạch – Đẹp ”.
          - Các lớp tự chịu trách nhiệm vệ sinh các khuông cỏ trước và sau phòng học của mình ( cả lớp trên lầu và lớp ở dưới ) khi BLĐ nhà trường đi kiểm tra nếu có rác sẽ trừ điểm của cả 2 lớp.
          - Duy trì hoạt động văn nghệ đầu giờ, giữa giờ, dạy thêm bài hát mới. Tổ chức các hoạt động thi đua tiến tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
          - Củng cố và thành lập chi hội chữ thập đỏ trong nhà trường có kế hoạch hoạt động từng tháng, năm, học kỳ . 
          - Duy trì chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
          - Phát động phong trào kế hoạch nhỏ bằng cách thu gom lon nước ngọt, vỏ lon bia, giấy vụn, các lớp có kế hoạch phân loại rác để thực hiện tốt phong trào này. 
III CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 4: Từ ngày 30/09/2019 đến 05/10/2019.
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
         - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
         - Phát động phong trào cờ vua và khuyến kích HS luyện tập trong các giờ ra chơi.
           - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập
           - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”.
           - Duy trì chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
           - Tổ chức tập luyện bài dân vũ" Bống bống bang bang "
           - Các lớp, các chi đội  từ khối 1 đến khối 5 thành lập đội bóng đá và có kế hoạch luyện tập tham gia giải bóng đá Mini vòng trường dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 11 để chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam và giải bơi lội tổ chức vào tháng 12 để chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
           - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
           - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
          - Đại hội Liên đội  vào ngày 18/10/2019.
          - Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học .   
Tuần 5: Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019.
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập
          - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
          - Phát động phong trào cờ vua và khuyến kích HS luyện tập trong các giờ ra chơi.
          - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Tổ chức tập luyện bài dân vũ" Bống bống bang bang ".
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
          - Duy trì chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
         - Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học .   
Tuần 6: Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019.
         - Chào cờ đầu tuần .
         - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
         - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
         - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
         - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
         - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
          - Phát động phong trào cờ vua và khuyến kích HS luyện tập trong các giờ ra chơi.
          - Thực hiện cam kết không nhử, không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
          - Tổ chức tập luyện bài dân vũ" Bống bống bang bang ".
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
          - Duy trì chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
          - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 7: Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019.
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
         - Phát động phong trào “ Học và làm theo báo đội”
         - Phát động phong trào cờ vua và khuyến kích HS luyện tập trong các giờ ra chơi.
         - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
         - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
         - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
         - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
         - Tổ chức tập luyện bài dân vũ" Bống bống bang bang ".
         - Duy trì chương trình phát thanh măng non vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
         - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
         - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.      
                                                             
                                                                       Phường 9, ngày 08 tháng 10 năm 2019

           LÃNH ĐẠO DUYỆT                                          P/BT Chi Đoàn                     
                                                                                          TPT ĐỘI              Diệp Thanh Tâm                                               Trịnh Ngọc Hưng
 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 716 | lượt tải:234

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 672 | lượt tải:207

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 760 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 754 | lượt tải:241

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 730 | lượt tải:223

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 691 | lượt tải:221

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 712 | lượt tải:211

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1260 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1058 | lượt tải:325
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây