KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11/2022

Thứ hai - 21/11/2022 02:55
         HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

                        Số:   KHLĐ                         Phường 9, ngày 08 tháng 11 năm 2022.


                 HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                          THÁNG 11 – 2022
 
I. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng thaùng 10/2022
1/ Ưu điểm :
     - Nề nếp, học tập ổn định .
     - Caùc lôùp thöïc hieän toát veä sinh cá nhân và vệ sinh trường lớp.
- Tổ chức tập luyện bài thể dục với nhạc cho HS khối 4-5.
     - Ngày 29/10/2022 tổ chức thành công hội thi vẽ tranh cho hs các khối lớp từ 1-5.
2/ Tồn tại :
     - Vẫn còn một số ít học sinh ăn quà vất rác ra các bồn hoa, trên các lan can và sân trường.
     - Các lớp chưa thực hiện tốt hát đầu giờ, giữa giờ, hát Quốc ca, Đội ca trong giờ chào cờ chưa tốt.
     - Một số lớp đi tập văn nghệ chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh.
II. Hoaït ñoäng thaùng  11/2022 :

“Tôn sư trọng đạo”
“ Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 ”

      - Bằng các buổi sinh hoạt dưới cờ, SHTT,… tuyên truyền ý nghĩa của ngày 20-11 và giáo dục các em lòng yêu thương kính trọng thầy cô giáo.
      - XD và tổ chức tốt lễ chào cờ đầu tuần nhằm GD tốt về truyền thống cho HS.
      - Giáo dục ý thức thực hiện nội quy, nề nếp nhà trường, tham gia tốt các mặt phong trào do nhà trường tổ chức .
     - Tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập vào nhà trường.
     - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn giao thông.
     - Tổ chức hội thi Văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát Tuổi thơ” vào ngày 13/11/2022 để chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
     - Phối hợp cùng các tổ bộ phận, đoàn thể nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20-11.
     - Tập huấn và rèn luyện kỹ năng cho BCH liên đội, chi đội mẫu.
     - Bồi dưỡng công tác tự quản sao nhi đồng cho các em phụ trách sao, sinh hoạt sao nhi đồng.
     - Tiếp tục luyện tập cho các em trong đội bóng đá, bơi lội dự thi HKPĐ cấp tỉnh.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Các lớp chi đội tổ thu quỹ kế hoạch nhỏ để nộp thủ quỹ.
     - Tăng cường kiểm tra công tác lao động, vệ sinh, thực hiện các tiêu chí nhà trường “ Xanh – Sạch – Đẹp ” .
     - Có biện pháp giúp các em gia đình nghèo, mồ côi, tàn tật .
     - Duy trì thể dục đầu giờ, giữa giờ, hát đầu giờ, dạy thêm bài hát mới theo từng chủ đề .
     -Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu niên thăm viếng thầy cô giáo về hưu nhân ngày 20/11.
     - Vận động đoàn viên GV đăng kí dậy tốt thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tham gia thi giáo viên giỏi vòng trường, thành phố, vòng tỉnh.
III CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

Tuần 9: Từ ngày 31/10/2022 đến 05/11/2022.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
     -Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập.
     - Tiếp tục luyện tập cho các em trong đội bóng đá, bơi lội dự thi HKPĐ cấp tỉnh.
     - Tiếp tục phát động phong trào thể dục thể thao, cờ vua .
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học .   

Tuần10: Từ ngày 7/11/2022 đến 12/11/2022.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
    - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
    - Tổ chức hội thi Văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát Tuổi thơ” vào ngày 13/11/2022 để chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
    - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 11: Từ ngày 14/11/2022 đến 19/11/2022.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
     - Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.

Tuần 12: Từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
     - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
     - Tiếp tục thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 13: Từ ngày 28/11/2022 đến 03/11/2022.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Tổng kết PT “ Đọc sách cùng bạn”.
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tiếp tục tập luyện bài thể dục với nhạc vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
      - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
      - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
      - Tiếp tục thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
      - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
      - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.

              LÃNH ĐẠO DUYỆT                                              P/BT Chi Đoàn                   
                                                                                                    TPT ĐỘI

                   

                 Trần Minh Dũng                                                   Trịnh Ngọc Hưng

 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 653 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 735 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 702 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 657 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 687 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1030 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây