KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 12/2019

Chủ nhật - 01/12/2019 21:10
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
Số: 9 KHLĐ                                                Phường 9, ngày 28 tháng 12 năm 2019.
                          
                KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG  12/2019
                                                                          ******
 
I. Đánh giá hoạt động tháng 11/2019
    1/ Ưu điểm
- Nề nếp, học tập ổn định .
- Tất cả chi đội tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn đội phát động chào mừng ngày 20/11/2019.
- Các lớp thực hiện tốt vệ sinh trong và ngoài lớp.
- Tổ chức thành công giải bóng đá mini chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho học sinh nam .
2/ Tồn tại.
- Xếp hàng ra, vào lớp, xếp hàng tập thể dục còn chậm trễ, chưa nghiêm túc.
- Một số ít Hs chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
- Qua kiểm tra nề nếp một số lớp HS còn thiếu dụng cụ học tập, xả rác ra lớp học.
- Một số lớp chưa tham gia tốt trào đọc sách cùng bạn .
II. Hoạt động tháng  12/2019 :
           Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”
                              “Cháu yêu chú bộ đội”
- Bằng các buổi sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần, sinh hoạt Đội, giáo dục cho các em hiểu:
+ Ý nghĩa ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12. Tác hại của bệnh HIV AIDS. Không sử dụng tranh ảnh mang tính bạo lực, xâm mình, đá gà, trò chơi trên mạng,…            
+ Ý nghĩa truyền thống ngày khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12 và ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Học tập và noi gương nhà giáo anh hùng Phan Ngọc Hiển, người đã lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi.            
+ Giáo dục ý thức tôn trọng và kính yêu “Chú bộ đội”.Viết thư thăm hỏi bộ đội 
- Mời các cô chú có nhiều hiểu biết đã từng tham gia kháng chiến kể chuyện về ngày truyền thống quân dân Cà Mau .
- Tiếp tục tập huấn kỹ năng cho BCH Liên Đội, hội chữ thập đỏ và đội tuyên truyền măng non.
- Sinh hoạt Đội, Sao theo chủ điểm. Dạy thêm các bài hát mới ca ngợi về anh bộ đội.
- Duy trì hát đầu giờ, tập thể dục đầu giờ, thể dục giữa giờ. Dạy thêm các bài hát mới ca ngợi về anh bộ đội, thực hiện tốt chương trình phát thanh măng non.
- Tập ba bài trống quy định .
- Gây quỹ “ Áo lụa tặng bà” ở các khối lớp.
- Chi đội mẫu tiếp tục luyện tập.
- Tổ chức lao động và viếng 10 liệt sĩ Hòn Khoai vào lúc 7 giờ ngày 21/12/2019.
- Tổ chức giúp đỡ những em là con gia đình thương binh, liệt sĩ, những em mồ côi.
- Tổ chức giải  bơi lội vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/12/2019.
- Phát động Phong trào nuôi heo đất gây quỹ cho Liên đội.- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ”
- Mời cảnh sát giao thông sinh hoạt về luật an toàn giao thông cho HS.
- Tuyển chọn đội tuyển bóng đá mini và tập luyện .
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ” và báo cáo kết quả thực hiện phong trào cuối học kì I.
- Các lớp tuyển chọn đội tuyển cờ vua và  luyện tập để tham gia giải cờ vua sẽ tổ chức trong tháng 1/2019.           
III CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 13: Từ ngày 02/12/2019 đến 07/12/2019.
- Chào cờ đầu tuần .
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
- Duy trì hát đầu giờ, thể dục đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Các lớp tiếp tục luyện tập bóng đá mni chuẩn bị thi đấu .
- Phát động Phong “ Áo lụa tặng Bà”.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Các lớp tích cực luyện tập đội tuyển để tham gia giải bơi lội sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/12/2019.
Tuần 14: Từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019.
- Chào cờ đầu tuần .
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
- Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Luyện tập đội nghi thức mẫu .
- Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
- Giáo dục HS hiểu được ý nghĩa truyền thống ngày khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12 và ngày thnh lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Học tập và noi giương nhà giáo anh hùng Phan Ngọc Hiển, người đã lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi.
- Giáo dục ý thức tôn trọng và kính yêu “Chú bộ đội”.Viết thư thăm hỏi bộ đội.
- Gây quỹ “Áo lụa tặng bà” ở các khối lớp.
- Tổ chức giải  bơi lội vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/12/2019.
Tuần 15: Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019.              
- Chào cờ đầu tuần .              
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .              
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .             
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.             
- Chọn đội tuyển bóng đá mini, điền kinh, bóng bàn, bơi lội và tập luyện .            
- Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
- Gây quỹ “ Áo lụa tặng bà” ở các khối lớp.              
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.             
- Luyện tập đội nghi thức mẫu .              
- Báo cáo hoạt động đoàn đội trong tháng cho bộ phận đoàn đội phòng GD .          
- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.              
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .             
- Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.              
- Giáo dục HS hiểu được ý nghĩa truyền thống ngày khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12 và ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Học tập và noi gương nhà giáo anh hùng Phan Ngọc Hiển, người đã lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi.           
- Giáo dục ý thức tôn trọng và kính yêu “Chú bộ đội”.Viết thư thăm hỏi bộ đội.                
- Ngày 20/12/2019 tổng kết phong trào gây quỹ“Áo lụa tặng bà” ở các khối.             
- Tổ chức viếng nghĩa trang 10 chiến sĩ hòn khoai vào lúc 7 giờ ngày 21/12/2019 .           
Tuần 16: Từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019.            
- Chào cờ đầu tuần .            
- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .            
- Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .            
- Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.          
- Tổ chức luyện tập đội tuyển bóng đá mini.            
- Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …            
- Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.            
- Luyện tập đội nghi thức mẫu .            
- Báo cáo hoạt động đoàn đội trong tháng cho bộ phận đoàn đội phòng GD .           
- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.            
- Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .           
- Các lớp tuyển chọn đội tuyển cờ vua và  luyện tập để tham gia giải cờ vua sẽ tổ chức trong tháng 1/2019.           
- Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
         P. Hiệu trưởng                                                              P/BT Chi Đoàn                
                                                                                                    TPT ĐỘI


       Diệp Thanh Tâm                                                            Trịnh Ngọc Hưng

 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:221

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 652 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 732 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 730 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 700 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 654 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 684 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1236 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1029 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây