KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 3/2019

Chủ nhật - 03/03/2019 22:19
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số: 14  KHLĐ                                   Phường 9, ngày 28 tháng 02 năm 2019.

                         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2019
                                                        ******
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 3/2019
       
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

* Ưu điểm
- Các lớp duy trì và ổn định nề nếp học tập .
- Các lớp thực hieän toát veä sinh tröôøng lôùp .
- Các lớp thực hiện Phong trào thu gom vỏ bia, nước ngọt làm kế hoạch nhỏ được  3.540.000đ.
- Đội nghi thức các lớp tiếp tục luyện tập.
- Thăm và chúc tết 2 gia đình chính sách mỗi phần quà trị giá 300.000đ.
- Tổ chức cho đội tuyển bóng đá giao hữu với các đội bạn trên địa bàn thành phố.
* Tồn tại
- Vẫn còn tình trạng đánh nhau.
- Còn tình trạng học sinh chơi các trò chơi nguy hiểm.
II. Hoạt động tháng 03/2019:
           Chủ điểm:
“ Tiến bước lên đoàn”
“Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03”
“Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019”
“ Hưởng ứng thực hiện tháng thanh niên
II. Các hoạt động trọng tâm :
1/ Công tác tuyên truyền và giáo dục:
          - Bằng nhiều hình thức giáo dục cho các em hiểu được truyền thống lịch sử của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/03.
          - Tiếp tục tuyên truyền cho các em thiếu niên 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyên ý thức đạo đức trong sinh hoạt giao tiếp.
2/ Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ:
   - Tieáp tuïc sinh hoaït Ñoäi, Sao theo chuû ñieåm.
   - Tieáp tuïc taäp luyeän kyõ naêng vaø nghi thöùc cho caùc chi ñoäi, ñaëc bieät laø chi ñoäi maãu.
3. Coâng taùc toå chöùc - Phong traøo:
  - Đội tuyn bóng đá, điên kinh, bơi li d thi cp Thành ph t ngày 15-17/03/2019.
    - Đẩy mnh phong trào “ Hoa đim tốt ”
    - Tổ chc dy thêm bài hát mi “Tiến lên đoàn viên ” .
    - Thực hin phong trào “ Cn kim là nếp sng đp ca thanh thiếu niên ”
    - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh.

    - Khối 4, khối 5 tiếp tục luyện tập bài nhảy" Bống bống bang bang" để tham gia hội thi nhảy "dân vũ" dự kiến tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/03/2019.

IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 24: 4/03/2019 – 09/03/2019
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
           - Đội tuyển bóng đá, điền kinh, bơi lội tiếp tục tập luyện và tham gia hội thi do phòng giáo dục tổ chức.
          - Giáo dục cho học sinh hiểu về lịch sử, truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
    - Khối 4, khối 5 tiếp tục luyện tập bài nhảy" Bống bống bang bang" .

Tuần 25: 11/03/2019 – 16/03/2019
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, thể dục giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Đội tuyển bóng đá, điên kinh, bơi lội dự thi cấp thành phố từ ngày 15 đến 17/03/2019.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Khối 4, khối 5 tiếp tục luyện tập bài nhảy" Bống bống bang bang"
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .

Tuần 26: 18/03/2019 – 23/03/2019
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Bằng nhiều hình thức giáo dục cho các em hiểu được truyền thoongslichj sử của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/03.
          - Tiếp tục tuyên truyền cho các em thiếu niên 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyên ý thức đạo đức trong sinh hoạt giao tiếp.
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, thể dục giữa giờ, thể duc buổi sáng .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp tục luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
    - Tổ chức hội thi nhảy "dân vũ" vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/03/2019.

Tuần 27: 25/03/2019 – 30/03/2018
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp tuc luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .


          Hiệu Trưởng                                                                P/BT Chi Đoàn                                      
                                                                                                      TPT ĐỘI       Đỗ Kiều Nương                                                               Trịnh Ngọc Hưng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 691 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 653 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 735 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 732 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 702 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 656 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 687 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1239 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1030 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây