KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2019

Thứ sáu - 05/04/2019 04:57
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số: 17  KHLĐ                                   Phường 9, ngày 04 tháng 04 năm 2019.
                                                                                 
          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2019
                                                                              ******
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2019
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2019 :
* Ưu điểm .
        - Duy trì và ổn định nề nếp, học tập.
        -  Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng đầu, thể dục giữa giờ.
        - Tiếp tục sinh hoạt đội sao.
         - Ngày 23/03/2019 tổ chức thành công Hội thi “ Dân vũ” chọn được ra được 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.
         - Tham gia giải bóng đá, điền kinh, bơi lội cấp thành phố đạt: một giải nhất và 2 giải ba bơi lội. Cấp tỉnh  đạt 1 giải nhì bơi lội và 1 giải nhất võ vovinam.        
* Tồn tại .
         - Vẫn còn tình trạng HS ăn quà xả rác .
          - Vẫn còn tình trạng học sinh đi học trễ, đi học sớm làm ảnh hưởng tới các lớp bán trú.
         - Học sinh chưa có ý thức giữ gìn cơ sở vật chất .
         - Học sinh đá bóng trên hành lang lớp học.
         - Học sinh mang vũ khí đến trường đánh bạn.
II. HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019:
* Chủ điểm:                    “Hoà bình hữu nghị”
“Kỉ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2019
  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
  • Bằng nhiều hình thức: Mít tinh, hái hoa dân chủ , nói chuyện truyền thống giáo dục cho học sinh hiểu được khí thế hào hùng tinh thần dũng cảm của quân dân Miền Nam, đặc biệt là quân dân Cà Mau trong cuôc tấn công năm 1975. Phát động phong trào Đoàn viên TTN thi đua để lập thành tích kỉ niệm ngày giải phóng miền nam .
  • Tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới trong nước và trên thế giới, tìm hiểu về tổ chức UNESCO .
  • Giáo dục ý thức, phát động thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động , phòng chống dịch bệnh và phòng chống cháy nổ năm 2019 .
  • Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt các phong trào : Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội .
  1. Công tác tổ chức:
- Tăng cường tập huấn kỹ năng cho chi đội mẫu.
- Tổ chức các buổi lao động vệ sinh trường lớp.
- Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
- Tổ chức tìm hiểu ngày giải phóng miền Nam.
- Định hướng học sinh ôn tập học kì, có biện pháp giúp đỡ đoàn viên TTN còn yếu kém , giáo dục ý thức nghiêm túc trong kiểm tra .
- Tăng cường kiểm tra bài đầu giờ, việc học nhóm đôi bạn học tập ,….
  1. Các mặt phong trào:
  • Tiếp tục thực hiện phong trào “Trường em sạch, lớp em sạch đẹp”tiếp tục trồng và bảo quản tốt cây xanh, xây dựng củng cố công trình mang tên đoàn viên TTN
  • Tiếp tục tập luyện Dân vũ ở các khối .
  • Ngày 06/04/2019 bắt đầu giải bóng đá chào mừng ngày 30/4 ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Tuần 28: 01/4/2019 – 06/04/2019
     - Chào cờ đầu tuần .
    - Tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới trong nước và trên thế giới , tìm hiểu về tổ chức UNESCO .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
    - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, thể dục gữa giờ.
    - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
    - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện, trong lớp vào giờ ra chơi đối với các chi đội và các lớp sao nhi đồng.
    - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
    - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
    - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
    - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
         - Ngày 06/04/2019 bắt đầu giải bóng đá chào mừng ngày 30/4 ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( Vòng loại khối 5).
   - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
Tuần 29:8/4/2019 – 13/04/2019
    - Chào cờ đầu tuần .
   - Giáo dục ý thức, phát động thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động , phòng chống dịch bệnh và phòng chống cháy nổ năm 2019 .
   - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt các phong trào : Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội .
   - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
   - Duy trì hát đầu giờ giữa giờ, thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.
   - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
    - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện, trong lớp vào giờ ra chơi đối với các chi đội và các lớp sao nhi đồng.
    - Các chi đội tiếp tục luyện tập đội nghi thức.
    - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
    - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
    - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
     - Tiếp tục giải bóng đá chào mừng ngày 30/4 ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( Vòng loại khối 2).
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
Tuần 30: 15/4/201920/4/2019
     - Chào cờ đầu tuần .
    - Bằng nhiều hình thức : Mít tinh, hái hoa  dân chủ , nói chuyện truyền thống giáo dục cho học sinh hiểu được khí thế hào hùng tinh thần dũng cảm của quân dân Miền Nam, đặc biệt là quân dân Cà Mau trong cuôc tấn công năm 1975. Phát động phong trào Đoàn viên TTN thi đua để lập thành tích kỉ niệm ngày giải phóng miền nam .
    - Tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới trong nước và trên thế giới, tìm hiểu về tổ chức UNESCO .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, thể dục gữa giờ.
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện, trong lớp vào giờ ra chơi đối với các chi đội và các lớp sao nhi đồng.
     - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
     - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
     - Tiếp tục giải bóng đá chào mừng ngày 30/4 ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( Vòng loại khối 3, khối 4).
    - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
Tuần 31: 22/4/201927/4/2019
     - Chào cờ đầu tuần .
         - Bằng nhiều hình thức : Mít tinh, hái hoa  dân chủ , nói chuyện truyền thống giáo dục cho học sinh hiểu được khí thế hào hùng tinh thần dũng cảm của quân dân Miền Nam, đặc biệt là quân dân Cà Mau trong cuôc tấn công năm 1975. Phát động phong trào Đoàn viên TTN thi đua để lập thành tích kỉ niệm ngày giải phóng miền nam .
    - Tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới trong nước và trên thế giới , tìm hiểu về tổ chức UNESCO .
    - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
    - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, thể dục gữa giờ.
    - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
    - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện, trong lớp vào giờ ra chơi đối với các chi đội và các lớp sao nhi đồng.
   - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
   - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
   - Tiếp tục giải bóng đá chào mừng ngày 30/4 ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( Vòng loại khối 1 và chung kết của các khối).
  - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .


           Hiệu trưởng                                                                         P/BT Chi Đoàn                                 
                                                                                                                          TPT ĐỘI       ĐỖ KIỀU NƯƠNG                                                                 TRỊNH NGỌC HƯNG
 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:221

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 652 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 732 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 730 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 700 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 654 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 684 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1236 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1029 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây