KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 9/2018

Thứ hai - 05/11/2018 03:58
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 9/2018
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
 
  Số: 01 KHLĐ                                               Phường 9, ngày 06 tháng 9 năm 2018.

HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
THÁNG 9 – 2018


A. Đánh giá hoạt động tháng 8/2018.
   1/ Ưu điểm
   - Xây dựng nề nếp, nội quy học tập .
   - Xây dựng đội cờ đỏ.
   - Chuẩn bị tốt các công việc cho lễ khai giảng năm học 2018-2019.
   - Các lớp thực hiện tốt vệ sinh trong và ngoài lớp.
2/ Tồn tại.
    - Một số ít Hs chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh.
    - Công tác trực cờ đỏ và vệ sinh của các lớp trực chính một số buổi còn chậm trễ.
B. Hoạt động tháng 9/2018 :

I CHỦ ĐIỂM :       “ Truyền thống nhà trường  ”
          - Giáo dục ý nghĩa ngày 02 tháng 9 quốc khánh nước CHXHCNVN
          - Tổ chức các hoạt động vui Trung Thu .
          - Ổn định tổ chức, phát động thi đua .
          - Phát động phong trào “ Xanh – Sạch – Đẹp ” “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”
          - Phát động năm an toàn giao thông.
II CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM :
          - Tiếp tục tuyên truyền tăng cường thực hiện cuộc vận động " Hai không bốn nội dung "
          - Xây dựng nề nếp, nội quy cách chào hỏi vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu học, đồng phục đến trường.
           - Nắm tình hình số liệu đội viên, sao nhi đồng.
           - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, thành lập đội sao đỏ, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
           - Phân công lịch trực vệ sinh sân trường và khuôn viên trường hàng ngày .
           - Xây dựng kế hoạch , phát động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” Năm học 2018 - 2019.
          - Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đội, sao nhi đồng…
           - Thực hiện lịch đọc sách - báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
           - Xây dựng đội nghi thức mẫu ở khối 4 và khối 5.
           - Phát động phong trào báo đội.
           - Kiểm tra nề nếp đầu năm học.
           - Chuẩn bị văn kiện đại hội chi đoàn liên đội.
           - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
            - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
            - Thực hiện cam kết không nhử, không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
            - Tổ chức thi làm lồng đèn đẹp cho học sinh khối 4, khối 5 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/09/2018 .
            - Thành lập đội tuyển văn nghệ, lồng đèn tham gia phong trào trung thu do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức .
            - Ngày 18/9/2018 chạy chương trình “Tiếng hát đêm trăng rằm ” tại nhà thiếu nhi tỉnh
            - Tham gia hội thi “Tiếng hát đêm trăng rằm ” tại nhà thiếu nhi tỉnh vào ngày 19 – 20/9/2018.
           - Tham gia hội thi làm lồng đèn tạp thể và tại nhà thiếu nhi tỉnh .
           - Củng cố, thành lập chi hội chữ thập đỏ, lập chương trình kế hoạch năm, học kỳ, thành lập đội thiếu niên xung kích và tủ thuốc học đường.
           - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
III CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

Tuần hoạt động: Từ ngày 03/9/2018 đến 08/9/2019.
           - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
           - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
           - Tổ chức khai giảng năm học mới .
           - Thành lập đội tuyển văn nghệ, lồng đèn và luyện tập tham gia phong trào trung thu do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức .
           - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
           - Xây dựng kế hoạch , phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
           - Phát động phong trào báo đội.
           - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
           - Chọn 70 học sinh để xây dựng đội nghi thức mẫu của 2 khối 4 và 5 .
           - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
           - Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học .   

 Tuần 1: Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018.
           - Chào cờ đầu tuần .
           - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
           - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
           - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
           - Xây dựng kế hoạch , phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
            - Thành lập đội tuyển văn nghệ, lồng đèn và luyện tập tham gia phong trào trung thu do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức .
            - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
           - Phát động phong trào báo đội.
           - Luyện tập bài dân vũ "Bống bống bang bang"
           - Tổ chức thi làm lồng đèn đẹp cho học sinh khối 4, khối 5 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/09/2018 .
           - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
           - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
           - Thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
           - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
           - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 2: Từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018.
           - Chào cờ đầu tuần .
           - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
           - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
           - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
           - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
           - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
           - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
           - Luyện tập bài dân vũ "Bống bống bang bang"
           - Ngày 18/9/2018 chạy chương trình “Tiếng hát đêm trăng rằm ” tại nhà thiếu nhi tỉnh
           - Tham gia hội thi “Tiếng hát đêm trăng rằm ” tại nhà thiếu nhi tỉnh vào ngày 19 – 20/9/2018.
           - Phát động phong trào báo đội.
           - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
           - Tổ chức thi làm lồng đèn đẹp cho học sinh khối 4 vào lúc 7 giờ 30 phút.
           - Tiếp tục thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
           - Chuẩn bị văn kiện cho đại hội liên đội và đại hội đoàn, đại hội chi đội .
           - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
           - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 3: Từ ngày 24/9/2018 đến 29/10/2018.
              - Chào cờ đầu tuần .
              - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
              - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
              - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
              - Xây dựng kế hoạch , phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
              - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
             - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
             - Phát động phong trào báo đội.
             - Luyện tập bài dân vũ "Bống bống bang bang"
             - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
             - Tiếp tục thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
            - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
            - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
                                            
   
           LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                P/TB CHI ĐOÀN
                                                                                                     TPT ĐỘI
                Đỗ Kiều Nương                                                      Trịnh Ngọc Hưng
 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:221

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 652 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 732 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 730 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 700 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 654 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 684 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1236 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1029 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây