KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 1

Thứ bảy - 05/01/2019 02:16
   HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số: 12  KHLĐ                                   Phường 9, ngày 03 tháng 01 năm 2019.

 KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI THAÙNG  01/2019
                            ******
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 1
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số: 12  KHLĐ                                   Phường 9, ngày 03 tháng 01 năm 2019.

 KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI THAÙNG  01/2019
******

CHỦ ĐIỂM :  
- Kỷ niệm ngày học sinh – sinh viên 09/01.
- Em yêu quê hương, vì màu xanh quê hương
- Giữ gìn nên văn hóa dân tộc.
I. ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG  12/2018 :
 1/ Ưu điểm :   
         - Nề nếp, học tập ổn định .
         - Các lớp thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường lớp .
         - Các lớp tham gia tốt các phong trào của đội và nhà trường phát động.
         - Ngày 20/12/2018 tham gia Hội thi “ Tìm hiểu an toàn giao thông ” cấp tỉnh đạt giải nhì.
    - Ngày 22/12/2018 Tổ chức thành công giải bóng đá mini học sinh nam.
    - Đội nghi thức mẫu tiếp tục luyện tập .
    - Thành lập được đội tuyển bóng đá, điền kinh, bơi lội và tiến hành luyện tập.
2/ Tồn tại :
         - Vẫn cò tình trạng học sinh ăn quà vất rác bừa bãi .
    - Vẫn cò tình trạng học sinh đi học trễ.
    - Học sinh đi vệ sinh vào khu vực nhà vệ sinh của giáo viên.
    - Xếp hàng ra, vào lớp, tập thể dục còn chậm trễ, lộn xộn, mất trật tự.
II CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM :
         - Bằng các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đội, sao nhi đồng giáo dục cho đội viên – TTN.
         - Giáo dục ý nghĩa ngày học sinh – sinh viên 9/1.
         - Giáo dục cho học sinh về tiểu sử danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
         - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh – sức khỏe cá nhân, vệ sinh môi trường thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông.
         - Qua các buổi sinh hoạt dưới cờ giáo dục ý thức cho học sinh phòng cháy chữa cháy trong mùa khô .
         - Giới thiệu các di tích : Hồng Anh Thư Quán, Nhà Dây Thép ,Đình Thần Tân Thành .
          - Tiếp tục giáo dục đạo đức cho học sinh phòng tránh các tệ nạn xã hội như : Ma túy, xem, mua tuyên truyền tranh ảnh bạo lực, xâm mình đá gà, đánh bài trên mạng ,chơi game trực tuyến, bạo lực học đường …..
          - Phân loại Đoàn viên, Đội viên, Chi đội trong học kì I , Báo cáo công tác Đoàn Đội HKI. Năm học 2018 - 2019.
          - Thực hiện việc kiểm tra theo tiêu chuẩn " trường xanh, sạch, đẹp"
          - Tiếp tục duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng và giữa giờ, sinh hoạt đội, sao nhi đồng, đọc sách báo thư viện…
          - Gương người tốt : Có nhiều học sinh nhặt của rơi có giá trị như : Tiền, dụng cụ học tập trả lại cho bạn đã mất .
          - Tổng kết các phong trào cuối học kì I.
          - Tham gia đầy đủ các kì thi trên interner, truy cập thường xuyên.
         
III CÁC MẶT PHONG TRÀO :
          - Các chi đội khối 4 - 5 tiếp tục thực hiện công trình măng non trồng và chăm sóc hoa.
          - Lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2019 tổ chức giải bơi lội cho học sinh từ khối 3 đến khối 5.
          - Đội tuyển bóng đá, điền kinh, bơi lội tiếp tục luyện tập.
          - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn ” lần II HS quyên góp sách, báo, chuyện cũ để bổ sung cho tủ sách dùng chung.
          - Phát động phong trào “ Kế hoạch nhỏ ” thu lượm vỏ bia nước ngọt sau tết .

IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 17: 31/12/2018 – 05/01/2019
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng, giữa giờ.
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Đội tuyển bóng đá, Điền Kinh, Bơi lội, tiếp tục luyện tập vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 để tham gia dự thi hội khỏe phù đổng cấp TP.
          - Tiếp tục luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .

Tuần 18: 07/1/2019 – 12/1/2019
         - Chào cờ đầu tuần .
         - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
         - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
        - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng, giữa giờ.
         - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các lớp.
         - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
         - Đội tuyển bóng đá, Điền Kinh, Bơi lội, tiếp tục luyện tập vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 để tham gia dự thi hội khỏe phù đổng cấp TP.
         - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
         - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
         - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
         - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn ” lần II .
         - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
       
         Từ ngày 14/1/2019 – 16/1/2019
         Từ ngày 17/1/2019 – 18/1/2019 Nghỉ học kì I

         Tuần 19: 21/1/2019 – 26/1/2019
         - Chào cờ đầu tuần .
         - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
         - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
         - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
         - Đội tuyển bóng đá, Điền Kinh, Bơi lội, cờ vua, tiếp tục luyện tập vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 để tham gia dự thi hội khỏe phù đổng cấp TP.
         - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
        - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng, giữa giờ.
         - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
         - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2019 tổ chức giải bơi lội cho học sinh từ khối 3 đến khối 5.
         - Báo cáo hoạt động đoàn đội trong tháng cho bộ phận đoàn đội phòng GD .
         - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
         - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
         - Phát động phong trào “ Kế hoạch nhỏ ” thu lượm vỏ bia nước ngọt sau tết .
         - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
       Tuần 20: 28/1/2019 – 02/2/2019
         - Chào cờ đầu tuần .
         - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
         - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
         - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
         - Đội tuyển bóng đá, Điền Kinh, Bơi lội, tiếp tục luyện tập vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 để tham gia dự thi hội khỏe phù đổng cấp TP.
        - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ, tập thể dục buổi sáng, giữa giờ.
         - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
         - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
         - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
         - Báo cáo hoạt động đoàn đội trong tháng cho bộ phận đoàn đội phòng GD .
         - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
         - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
         - Phát động phong trào “ Kế hoạch nhỏ ” thu lượm vỏ bia nước ngọt sau tết .
         - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định
           Hieäu tröôûng                                                      P/ Bi thư chi đoàn    
                                                                                                                  TPT Ñoäi
 


         Đỗ Kiều Nương                                                              Trnh Ngọc Hưng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 568 | lượt tải:172

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 518 | lượt tải:157

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 594 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 582 | lượt tải:171

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 583 | lượt tải:168

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 516 | lượt tải:167

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 537 | lượt tải:158

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1097 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 860 | lượt tải:264
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây