KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI THÁNG 11/2018

Thứ sáu - 02/11/2018 04:10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI THÁNG 11/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI THÁNG 11/2018
         HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

Số: 07 KHLĐ                                                     Phường 9, ngày 02 tháng 11 năm 2018.


HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
THÁNG 11 – 2018

I. Đánh giá hoạt động tháng 10/2018.
1/ Ưu điểm :
     - Nề nếp, học tập ổn định .
     - Các lớp thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường lớp.
     - Tổ chức thành công Đại hội liên đội và bầu ra BCH liên đội gồm 14 em.
     - Tiến hành tập 2 bài dân vũ “ Bống bống bang bang và chú ếch con” cho các em học sinh toàn trường.
2/ Tồn tại :
     - Vẫn còn một số ít học sinh ăn quà vất rác ra các bồn hoa .
     - Xếp hàng ra vào lớp còn lộn xộn, mất trật tự, chưa tự giác.
     - Các lớp chưa thực hiện tốt hát đầu giờ, giữa giờ.
     - Tình trạng học sinh đánh lộn vẫn còn xảy ra trong các tuần.
     - HS còn leo lan can, chạy giỡn, học sinh các lớp lớn xuống các lớp 1-2-3 chơi.
      - Học sinh một số ít chưa có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất.

II. Hoạt động tháng  11/2018 :

                                     “Tôn sư trọng đạo”
“ Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 ”

      - Bằng các buổi sinh hoạt dưới cờ, SHTT,… tuyên truyền ý nghĩa của ngày 20-11 và giáo dục các em lòng yêu thương kính trọng thầy cô giáo.
      - XD và tổ chức tốt lễ chào cờ đầu tuần nhằm GD tốt về truyền thống cho HS.
      - Giáo dục ý thức thực hiện nội quy, nề nếp nhà trường, tham gia tốt các mặt phong trào do nhà trường tổ chức .
     - Tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập vào nhà trường.
     - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn giao thông.
     - Tổ chức hội thi vẽ tranh chủ đề về thầy cô giáo vào ngày 17/11/2018.
     - Phối hợp cùng các tổ bộ phận, đoàn thể nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
    - Tiếp tục tập luyện 2 bài đân vũ “Bống bống bang bang và chú ếch con”
     - Tập huấn và rèn luyện kỹ năng cho BCH liên đội, chi đội mẫu.
     - Bồi dưỡng công tác tự quản sao nhi đồng cho các em phụ trách sao, sinh hoạt sao nhi đồng.
     - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn” quyên góp sách, báo chuyện cũ.
     - Tổ chức phát động, đăng ký tuần lễ học tốt .
     - Phát động phong trào bớt ăn một phần ăn quà vặt ủng hộ các bạn HS nghèo trong nhà trường.
     - Tăng cường kiểm tra công tác lao động, vệ sinh, thực hiện các tiêu chí nhà trường “ Xanh – Sạch – Đẹp ” .
     - Có biện pháp giúp các em gia đình nghèo, mồ côi, tàn tật .
     - Duy trì thể dục đầu giờ, giữa giờ, hát đầu giờ, dạy thêm bài hát mới theo từng chủ đề .
     -Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu niên thăm viếng thầy cô giáo về hưu nhân ngày 20/11.
     - Vận động đoàn viên GV đăng kí dạy tốt thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tham gia thi giáo viên giỏi vòng trường, thành phố, vòng tỉnh.
     - Phong trào bóng đá mini học sinh Nam dự kiến tổ chức vào ngày 8/12/2018.
III. Các hoạt động cụ thể:

Tuần 8: Từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
     - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn” quyên góp sách, báo, chuyện cũ.
     - Phát động phong trào bớt ăn một phần ăn quà vặt ủng hộ các bạn HS nghèo trong nhà trường .
     - Phát động phong trào vẽ tranh về chủ đề về thầy cô giáo.
     - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế hoạch luyện tập để tham gia tốt phong trào này.
     -Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập.
     - Tiếp tục phát động phong trào thể dục thể thao, cờ vua .
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học .   

Tuần 9: Từ ngày 5/11/2018 đến 10/11/2018.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn” quyên góp sách, báo, chuyện cũ.
     - Phát động phong trào bớt ăn một phần ăn quà vặt ủng hộ các bạn HS nghèo trong nhà trường và tổng kết vào ngày 12/11/2018.
    - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
    - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
    - Tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
    - Tiếp tục phát động phong trào vẽ tranh với chủ đề về thầy cô giáo.
    - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế hoạch luyện tập để tham gia tốt phong trào này.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
Tuần 10: Từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu.
     - Phát động phong trào “ Đọc sách cùng bạn” quyên góp sách, báo, chuyện cũ tổng kết vào ngày 15/11/2018.
     - Tiếp tục tổ chức triển khai và kiểm tra công nhận chuyên hiệu : Nghệ sĩ nhỏ tuổi, chăm học, nhà sử học nhỏ tuổi, an toàn giao thông….
     - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
     - Tổ chức hội thi “ Vẽ tranh ” chủ đề về thầy cô giáo vào ngày 17/11/2018 .
     - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế hoạch luyện tập để tham gia tốt phong trào này.
Tuần 12: Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
     - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
     - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
     - Tiếp tục thực hiện cam kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
     - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
     - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
     - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế hoạch luyện tập để tham gia tốt phong trào này.
     - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế
Tuần 13: Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018.
     - Chào cờ đầu tuần .
     - Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
     - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
     - Tăng cường kiểm tra, nề nếp dụng cụ học tập …
     - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
      - Luyện tập đội nghi thức mẫu .
      - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, giáo dục phòng chống ma túy.
      - Tiếp tục thực hiện can kết không nhử , không thử, không sử dụng các chất gây nghiện.
      - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
      - Liên đội làm hồ sơ sổ sách theo qui định.
      - Phát động phong trào bóng đá mini học sinh Nam từ khối 1- khối 5. Các lớp có kế

              LÃNH ĐẠO DUYỆT                                               P/BT Chi Đoàn                                                                                                                   
                     (Đã ký)                                                                    TPT ĐỘI

                   

                 Đỗ Kiều Nương                                                   Trịnh Ngọc Hưng
 

Tác giả bài viết: Trịnh Ngọc Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 594 | lượt tải:181

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 546 | lượt tải:169

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 622 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 609 | lượt tải:186

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 605 | lượt tải:185

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 543 | lượt tải:177

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 566 | lượt tải:173

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1123 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 891 | lượt tải:280
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây