KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020-2021

Thứ tư - 14/10/2020 00:11
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU
  TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
 
 

         Số:  25  /KH-THLQĐ
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

                          Phường 9, ngày  06  tháng 10  năm 2020


                                                KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA NỘI BỘ
                                                          Năm học 2020 – 2021
           
Căn cứ Công văn số 625/PGDĐT ngày 02/10/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 18/SGDĐT ngày 22/9/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2020-2021;
Thực hiện kế hoạch số 27/KH-THLQĐ ngày 06/10/2020 của trường Tiểu học Lê Quý Đôn về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021.
Trường tiểu học Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra trong năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Luật Phòng chống tham nhũng, Quy chế văn hoá nơi công sở. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.
2. Kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và các đối tượng trong nhà trường; kiểm tra nội bộ nhằm thực hiện việc xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế; từ đó điều chỉnh kế hoạch, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Tiếp tục kiện toàn ban kiểm tra nội bộ nhà trường, nâng cao chất lượng thành viên ban kiểm tra đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá.
4. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ có biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách được kiểm tra được lưu giữ đúng quy định.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA TRONG NĂM HỌC
1. Kiểm tra toàn diện:
- Kiểm tra công tác hành chính VP
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Kiểm tra cơ sở vật chất.
- Kiểm tra nề nếp học tập.
- Kiểm tra việc đánh giá nhận xét học sinh theo TT27/2020 đối với lớp 1; Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016 đối với lớp 2,3,4,5.
2. Kiểm tra chuyên đề:
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
 - Kiểm tra hoạt động bán trú
 - Đoàn thể
 - Kiểm tra công tác tuyển sinh, tài chính.
       3. Kiểm tra hoạt động giáo dục của giáo viên.
       -   Kiểm tra tiết dạy thường xuyên:   35 %  TSGV                           
       -   Kiểm tra đột xuất                      :   15 %  TSGV
       -   Kiểm tra định kỳ hồ sơ chuyên môn: 100 %  TSGV
 
Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 683 | lượt tải:218

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 642 | lượt tải:194

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 721 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 717 | lượt tải:229

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 687 | lượt tải:213

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 643 | lượt tải:204

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 676 | lượt tải:200

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1223 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1013 | lượt tải:312
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây