KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN (TV) CẤP TRƯỜNG QUA INTERNET - NĂM HỌC 2018-2019

Thứ tư - 26/12/2018 23:16
KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN (TV) CẤP TRƯỜNG QUA INTERNET - NĂM HỌC 2018-2019
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG
TT ID  Họ và tên Khối  Lớp  Môn thi Vòng
thi
Điểm
thi
Số lần
thi
Đạt giải
1 30855576 Từ Huy Bình 5 5E Toán Tiếng Việt 7 480 1 Nhì
2 27185534 Nguyễn Bình An 2 2B Toán Tiếng Việt 7 440 1 Nhì
3 31353465 Nguyễn Mai Anh 1 1H Toán Tiếng Việt 7 360 1 Ba
4 31706526 Nguyễn Bá Gia Phúc  1 1G Toán Tiếng Việt 7 360 1 Ba
5 31664178 nguyenhakhuongtinh 1 1B Toán Tiếng Việt 7 340 1 Ba
6 31353040 Nguyễn Ngọc Nhi 1 1H Toán Tiếng Việt 7 320 1 Ba
7 31256123 dinhquocphu 1 1B Toán Tiếng Việt 7 320 1 Ba
8 31491398 Phan Nguyên Ngoc Minh  1 1G Toán Tiếng Việt 7 300 1 Ba
9 30855626 Nguyễn Như Ý 5 5E Toán Tiếng Việt 7 290 1 Khuyến khích
10 31622262 Trần Vỹ Khang 2 2B Toán Tiếng Việt 7 290 1 Khuyến khích
11 30951021 Châu Nguyên Kim Quyên 3 3B Toán Tiếng Việt 7 250 1 Khuyến khích
12 31056375 Hoàng Xuân Trung 4 4B Toán Tiếng Việt 7 250 1 Khuyến khích
13 31701870 Lê Nguyễn Đăng Khôi 1 1E Toán Tiếng Việt 7 240 1 Khuyến khích
14 30896713 Nguyễn Tạ Tường Vy 5 5E Toán Tiếng Việt 7 240 1 Khuyến khích
15 30996938 Nguyễn Trường Lĩnh 5 5E Toán Tiếng Việt 7 240 1 Khuyến khích
16 30890958 Nguyễn Phúc Minh 3 3B Toán Tiếng Việt 7 220 1 Khuyến khích
17 31011191 Nguyễn Gia Nghiêm 3 3A Toán Tiếng Việt 7 220 1 Khuyến khích
18 13816457 Vũ Đình Thiện 4 4D Toán Tiếng Việt 7 210 1 Khuyến khích
19 31027789 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 5 5E Toán Tiếng Việt 7 210 1 Khuyến khích
20 31028450 Võ Khánh Vy 5 5E Toán Tiếng Việt 7 210 1 Khuyến khích
21 31026821 Nguyễn Yến Thư 5 5E Toán Tiếng Việt 7 210 1 Khuyến khích
22 31595709 Trần Lâm Huỳnh 1 1H Toán Tiếng Việt 7 200 1 Khuyến khích
23 30783176 phạm huỳnh huy Lộc 4 4E Toán Tiếng Việt 7 200 1 Khuyến khích
24 31196383 Nguyễn Ái Hiên 5 5E Toán Tiếng Việt 7 200 1 Khuyến khích
25 31196245 Trần Minh Khôi 5 5E Toán Tiếng Việt 7 200 1 Khuyến khích
26 31326368 LÊ NGỌC HÂN 2 2A Toán Tiếng Việt 7 200 1 Khuyến khích
27 31711821 Lê Xuân Định  1 1G Toán Tiếng Việt 7 190 1  
28 30886421 Nguyễn Quốc Bảo 1 1A Toán Tiếng Việt 7 190 1  
29 31181832 Lê Bảo Trân 3 3D Toán Tiếng Việt 7 190 1  
30 24181348 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 3 3A Toán Tiếng Việt 7 190 1  
31 31695594 Nguyễn vũ phong 1 1E Toán Tiếng Việt 7 180 1  
32 31712218 Vũ Anh Thư  1 1G Toán Tiếng Việt 7 180 1  
33 31686244 Đoàn Tiến Long  1 1G Toán Tiếng Việt 7 180 1  
34 31427427 hà khánh nguyên 4 4e Toán Tiếng Việt 7 180 1  
35 31699342 Nguyễn Đăng Khôi 1 1E Toán Tiếng Việt 7 170 1  
36 31133325 TULEQUYDON 1 1C Toán Tiếng Việt 7 170 1  
37 30891000 Vưu Tuấn Kiệt 3 3B Toán Tiếng Việt 7 170 1  
38 30890954 Trần Trấc Huy 3 3B Toán Tiếng Việt 7 170 1  
39 31706442 Nguyễn Phan Đức An 1 1G Toán Tiếng Việt 7 160 1  
40 30890991 Lê Nhật Huy 3 3B Toán Tiếng Việt 7 160 1  
41 31091613 nguyen hoang nha thy 4 4C Toán Tiếng Việt 7 160 1  
42 31524616 vo thanh truc 4 4C Toán Tiếng Việt 7 160 1  
43 31703314 Phan Ngọc Trân  2 2E Toán Tiếng Việt 7 160 1  
44 31678027 Trương Huỳnh Ngọc Trân 1 1D Toán Tiếng Việt 7 150 1  
45 30896735 Tô Lê Vy 5 5E Toán Tiếng Việt 7 150 1  
46 31681764 phan nguyen anh minh 4 4G Toán Tiếng Việt 7 140 1  
47 31195041 phanphuongtuyen 3 3A Toán Tiếng Việt 7 130 1  
48 21281194 Nguyễn Trần Thùy Linh 3 3C Toán Tiếng Việt 7 130 1  
49 30890981 Bùi Minh Thư 3 3B Toán Tiếng Việt 7 130 1  
50 31563336 Đỗ Diệp Gia Huy 4 4E Toán Tiếng Việt 7 120 1  
51 31069439 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 2 2D Toán Tiếng Việt 7 105 1  
52 31603886 doan vu thanh nen 2 2C Toán Tiếng Việt 7 95 1  
53 31689694 Cao Minh Mẫn 2 2B Toán Tiếng Việt 7 95 1  
54 31101477 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 4 4C Toán Tiếng Việt 7 90 1  
55 31556812  truongdiepbichtram 2 2D Toán Tiếng Việt 7 90 1  
56 31143461 Lê Đăng Khoa 3 3D Toán Tiếng Việt 7 85 2  
57 31195171 ngongocmy 3 3A Toán Tiếng Việt 7 85 1  
58 30783328 Nguyễn Gia Bảo 3 3C Toán Tiếng Việt 7 80 1  
59 30890979 Lê Trần Ngọc Thảo 3 3B Toán Tiếng Việt 7 80 1  
60 30860085 Trân Nhân Ai 3 3B Toán Tiếng Việt 7 80 1  
61 30890956 Mai Anh Khoa 3 3B Toán Tiếng Việt 7 80 3  
62 31411857 Võ Lưu Bảo ngọc 4 4E Toán Tiếng Việt 7 80 1  
63 30891016 Lâm Gia Phú 3 3B Toán Tiếng Việt 7 75 1  
64 30890994 Đặng Gia Huy 3 3B Toán Tiếng Việt 7 75 1  
65 31050762 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 2 2C Toán Tiếng Việt 7 75 1  
66 31361029 Trần Phước Anh Kiệt 2 2A Toán Tiếng Việt 7 75 1  
67 30939233 Phan Minh Khôi 1 1B Toán Tiếng Việt 7 70 1  
68 30890948 Nguyễn Thái Bình 3 3B Toán Tiếng Việt 7 70 1  
69 30890945 Đào Quốc An 3 3B Toán Tiếng Việt 7 70 1  
70 31282899 trần nhã quyên 4 4d Toán Tiếng Việt 7 70 1  
71 31629430 Hồ nhật huy 2 2E Toán Tiếng Việt 7 70 1  
72 31686452 Huynh Kieu Anh  2 2D Toán Tiếng Việt 7 70 1  
73 31540796 ly thanh thanh 2 2d Toán Tiếng Việt 7 70 1  
74 30988868 Trần Hồng Ngọc 3 3B Toán Tiếng Việt 7 65 1  
75 31196658 Nguyen Khanh Thy 2 2D Toán Tiếng Việt 7 65 1  
76 30283137 Nguyễn Tiến  Phát 2 1A Toán Tiếng Việt 7 65 1  
77 31414437 anhminhlu 2 2b Toán Tiếng Việt 7 60 1  
78 31703964 Nguyễn Ngô Gia An 2 2C Toán Tiếng Việt 7 60 1  
79 31217629 Quách nguyễn bảo vy 2 2D Toán Tiếng Việt 7 55 1  
80 30890970 Nguyễn Anh Quốc 3 3B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
81 30890971 Nguyễn Minh Tấn 3 3B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
82 30890996 Nguyễn Khải 3 3B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
83 30891012 Tô Phúc 3 3B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
84 30890983 Lê Vinh Quang 3 3B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
85 31622314 Trần Đặng Trúc Mai 2 2B Toán Tiếng Việt 7 50 1  
86 30988864 Võ Hoàng Tấn Phát 3 3B Toán Tiếng Việt 7 45 1  
87 30890998 Tô Đức Mạnh 3 3B Toán Tiếng Việt 7 40 1  
88 31559143 Tranphangiaphuc 2 2c Toán Tiếng Việt 7 40 1  
89 31428991 Lý Khánh Băng  2 2A Toán Tiếng Việt 7 35 1  
90 30890975 Trần Thái Tuấn 3 3B Toán Tiếng Việt 7 30 1  
91 30890976 Trần Lê Chí Thiện 3 3B Toán Tiếng Việt 7 30 1  
92 30988885 Huỳnh Vũ An 3 3B Toán Tiếng Việt 7 30 1  
93 31058183 Lê Ngọc Tuyết Trinh 4 4B Toán Tiếng Việt 7 30 1  
94 30976010 Nguyễn Thái Bảo 4 4A Toán Tiếng Việt 7 30 1  
95 31074581 Phạm Quốc Hùng 4 4A Toán Tiếng Việt 7 20 1  
96 31704051 Bùi Bảo Duy 2 2C Toán Tiếng Việt 7 20 1  
97 31620954 Nguyễn Lâm Gia Hào 2 2B Toán Tiếng Việt 7 20 1  
98 31141198 Lê Trịnh Diễm Ngọc 2 2 Toán Tiếng Việt 7 20 1  
99 30891003 Huỳnh Kiều Lam 3 3B Toán Tiếng Việt 7 10 1  
100 31179275 Mai Ngoc Phuong Vy 4 4A Toán Tiếng Việt 7 10 1  
101 31026375 nguyen vo my vy 2 2 Toán Tiếng Việt 7 10 1  
102 31030401 Lê Hữu Ánh Minh 2 2C Toán Tiếng Việt 7 10 1  
103 31225085 PHAN TRÂN NHA HÂN 2 2D Toán Tiếng Việt 7 10 1  
104 31205534 Lam Huynh Ngoc Anh 2 2D Toán Tiếng Việt 7 5 1  
105 30891009 Lê Hoàng Lâm 3 3B Toán Tiếng Việt 7 0 1  
106 31717687 Nguyễn Hoài An 2 D Toán Tiếng Việt 7 0 1  
107 31181321 Hà Ngọc Bảo Hân 2 2D Toán Tiếng Việt 7 0 1  
Ghi chú: Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên tiếp tục các vòng tự luyện  Phường 9, ngày 25 tháng 12 năm 2018
để dự thi cấp Thành phố.       HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
            Đỗ Kiều Nương

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 694 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 655 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 737 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 705 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 658 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1032 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây