Thông báo lịch thi Trạng nguyên tiếng Việt vòng sơ khảo.

Thứ sáu - 18/01/2019 05:53
Thông báo lịch thi Trạng nguyên tiếng Việt vòng sơ khảo.
TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN    
     
DANH SÁCH THÍ SINH THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID(1) Lớp HS sử dụng laptop cá nhân (X) Ngày,
giờ thi
Địa điểm
thi
GT coi thi
1 Từ Ngọc Hân  29/04/2008 2380088 5A   8 giờ đến 9 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên
2 Phan Tấn Khải 20/2/2008 2443807 5A   Hội trường
3 Lê Gia Linh  19/3/2008 2542002 5A   Hội trường
4 Trần Nguyễn Đỗ Minh 25/11/2008 2585372 5A   Hội trường
5 Lâm Gia Nghi 23/7/2008  2442901 5A   Hội trường
6 Dư Đặng Thùy Ngân  31/3/2008 2213425 5A   Hội trường
7 Huỳnh Minh Tân 24/2/2008 2368982 5A   Hội trường
8 Hồ Trúc Vy 13/3/2008  2584779 5A   Hội trường
9 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 25/09/2008 2340519 5B   Hội trường
10 Nguyễn Ngọc Minh Anh 01/08/2008 2567208 5B   Hội trường
11 Nguyễn Phương Thảo 11/11/2008 2338918 5B   Hội trường
12 Bành Mai Nguyệt 01/07/2008 2342495 5B   Hội trường
13 Đỗ Phúc Danh 29/06/2008 2315288 5B   Hội trường
14 Nguyễn Thị Ánh Dương 11/04/2008 2371272 5B   Hội trường
15 Nguyễn Thế Nguyễn 08/05/2008 2383665 5B   Hội trường
16 Nguyễn Minh Khôi 13/12/2008 2318213 5B   Hội trường
17 Nguyễn Ngọc Trân 12/07/2008 2342146 5B   Hội trường
18 Thái Bảo Duy 17/12/2008 2319519 5B   Hội trường
19 Lâm Thiện Nhân 18/03/2008 2366648 5B   Hội trường
20 Lê Bảo Bảo 04/11/2008 2360895 5B   Hội trường
21 Châu Mỹ Kỳ 17/03/2008 2340823 5B   Hội trường
22 Hoàng Nam Khánh 26/12/2008 2253478 5B   Hội trường
23 Nguyễn Văn Trường 16/02/2008 2324611 5B   Hội trường
24 Đàm Thanh Ngà 18/09/2018 2313338 5B   Hội trường
25 Nguyễn Khánh Huyền 26/08/2008 2445956 5B   Hội trường
26 Lê Gia Bảo 05/12/2008 2329262 5C   Hội trường
27 Mai Ngọc Phương Danh 05/01/2008 2407950 5C   Hội trường
28 Nguyễn Trọng Danh 12/01/2008 2407866 5C   Hội trường
29 Ngô Ngọc Doanh 05/06/2008 2274600 5C   Hội trường
1 Phạm Hoàng Gia Hân 25/06/2008 2408034 5C   9 giờ đến 10 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên
2 Hà Nguyên Khánh 27/12/2008 2407814 5C   Hội trường
3 Trương Đăng Khôi 02/09/2008 2408119 5C   Hội trường
4 Đỗ Ngọc Minh 13/05/2008 2407895 5C   Hội trường
5 Lưu Thu Phương 28/08/2008 2408017 5C   Hội trường
6 Mạch Trần Ngọc Sương 02/08/2008 2320912 5C   Hội trường
7 Nguyễn Huỳnh Anh 11/03/2008 2407875 5C   Hội trường
8 Lê Lâm Thanh Tú 26/08/2008 2407981 5C   Hội trường
9 Thái Khả Ái 26/11/2008 2454189 5D   Hội trường
10 Trần Lâm Hiên 12/05/2008 2376721 5D   Hội trường
11 Đoàn Ngọc Linh 23/7/2008 2314507 5D   Hội trường
12 Nguyễn Thanh Nhã 11/09/2008 2297691 5D   Hội trường
13 Trần Kim Nhân 14/02/2008 2446796 5D   Hội trường
14 Phạm Khánh Hà 02/01/2008 2381963 5D   Hội trường
15 Bùi Hoàng Mỹ 24/12/2008 2387336 5D   Hội trường
16 Lâm Hoàng Phương Huỳnh 18/08/2008 2421990 5D   Hội trường
17 Trần Kim Ngọc 20/07/2008 2545262 5D   Hội trường
18 Huỳnh Châu Bảo Ngọc 18/3/2008 2584745 5D   Hội trường
19 Trịnh Tú Băng 20/10/2008 2281220 5D   Hội trường
20 Lâm Chấn Đạt 26/01/2008 2281583 5D   Hội trường
21 Quách Lê Gia Bảo 24/6/2008 2281244 5D   Hội trường
22 Nguyễn Trương Gia Hân 14/7/2008 2279143 5D   Hội trường
23 Khương Đình Thi 07/03/2008 2298718 5D   Hội trường
24 Phạm Hoàng Khang 05/05/2008 2431727 5D   Hội trường
25 Nguyễn Ái Hiên 13/02/2008 2249962 5E   Hội trường
26 Từ Huy Bình 07/09/2008 2250054 5E   Hội trường
27 Nguyễn Như Ý 19/03/2008 2248884 5E   Hội trường
28 Võ Khánh Vy 04/04/2008 2248886 5E   Hội trường
1 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/02/2008 2249988 5E   10 giờ đến 11 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên
2 Nguyễn Thanh Bình 08/10/2008 2248882 5E   Hội trường
3 Khổng Duy Thịnh 09/01/2008 2250086 5E   Hội trường
4 Nguyễn Trường Lĩnh 01/07/2008 2248898 5E   Hội trường
5 Trần Minh Khôi 01/05/2008 2250115 5E   Hội trường
6 Tô Ngọc Ngân 16/06/2008 2250103 5E   Hội trường
7 Nguyễn Yến Thư 23/09/2008 2249999 5E   Hội trường
8 Nguyễn Hoàng Hải Nam 08/06/2008 2250146 5E   Hội trường
9 Trần Ngọc Huyền 03/03/2008 2250138 5E   Hội trường
10 Nguyễn Ngọc Tuyền 21/03/2008 2398806 5E   Hội trường
11 Nguyễn Ái Hiên 13/02/2008 2249962 5E   Hội trường
12 Nguyễn Duy Thái 10/06/2008 2250094 5E   Hội trường
13 Nguyễn Thụy Trúc Lam 10/09/2008 2250107 5E   Hội trường
14 Nguyễn Hoàng Minh Anh 24/08/2008 2249974 5E   Hội trường
15 Nguyễn Trần Gia Bảo 22/03/2008 2250127 5E   Hội trường
16 Cao Thị Bích Ngọc 09/05/2008 2399002 5E   Hội trường
17 Lê Thị Lanh 10/01/2018 2416234 5E   Hội trường
18 Trần Phạm Vĩnh Khang 03/04/2008 2319242 5E   Hội trường
19 Đặng Minh Thư 21/01/2008 2249993 5E   Hội trường
20 Trần Quốc Ca 23/06/2008 2250061 5E   Hội trường
21 Dương Đại Phúc 22/10/2008 2398775 5E   Hội trường
22 Nguyễn Tạ Tường Vy 05/08/2008 2248878 5E   Hội trường
23 Nguyễn Đào Anh Kiệt 22/05/2008 2250124 5E   Hội trường
24  Tô Lê Vy 23/06/2008 2550576 5E   Hội trường
25 Vũ Thị Hồng Ngọc 11/06/2008 2262110 5G   Hội trường
26 Phạm Thị Thùy Trang 24/05/2008 2261896 5G   Hội trường
27 hocamtien 09/12/2008 2380100 5G   Hội trường
28 Phan Công Minh 03/02/2008 2329677 5G   Hội trường
1 Nguyễn Thái Bảo 08/04/2009 2490307 4A   14 giờ đến 15 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Mai Thị Hoài
2 Phạm Quốc Hùng 20/3/2009 2490292 4A   Hội trường
3 Mai Ngọc Phương Vy 28/10/2009 2523878 4A   Hội trường
4 Lê Hồ Trường An 27/07/2009 2440011 4B   Hội trường
5 Đặng Phan Gia Bảo 19/11/2009 2244819 4B   Hội trường
6 La Trần Thiên Bảo 06/10/2009 2398408 4B   Hội trường
7 Nguyễn Ngọc Hân 30/09/2009 2532108 4B   Hội trường
8 Nguyễn Lâm Hoàng 04/09/2009 2398914 4B   Hội trường
9 Võ Ngọc Hiếu 09/06/2009 2398353 4B   Hội trường
10 Quách Lập Hy 20/11/2009 2393385 4B   Hội trường
11 Đặng Đăng Khương 25/10/2009 2393745 4B   Hội trường
12 Đặng Nhật Khương 25/10/2009 2393766 4B   Hội trường
13 Lê Ly Na 05/06/2009 1898634 4B   Hội trường
14 Lê Kim Ngân 01/11/2009 2440023 4B   Hội trường
15 Lý Huỳnh Xuân Nghi 07/10/2009 2393482 4B   Hội trường
16 Thân Anh Thư 04/08/2009 2532122 4B   Hội trường
17 Lê Ngọc Tuyết Trinh 14/01/2009 2244845 4B   Hội trường
18 Hoàng Xuân Trung 01/03/2009 2393431 4B   Hội trường
19 Lâm Đoàn Thảo Vy 06/11/2009 2402790 4B   Hội trường
20 Phạm Kiều Thảo Vy 21/08/2009 2314600 4B   Hội trường
21 Nguyễn Ngọc Ánh 11/12/2009 2369115 4C   Hội trường
22 Nguyễn Phạm Ánh Dương 02/03/2009 2369046 4C   Hội trường
23 Lê Hoàng Chấn Huy 03/10/2009 2360128 4C   Hội trường
24 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 18/12/2008 2566668 4C   Hội trường
25 Phạm Minh Khôi 09/08/2009 2357862 4C   Hội trường
26 Nguyễn Trần Trúc Phương 08/12/2009 2406649 4C   Hội trường
27 Nguyễn Quốc Quy 11/04/2009 2369092 4C   Hội trường
28 Đoàn Phạm Lan Thanh 02/05/2009 2373257 4C   Hội trường
29 Lư Tuyền An Thuyên 20/04/2009 2357757 4C   Hội trường
1 Phạm Anh Thư 29/06/2009 2369077 4C   15 giờ đến 16 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Mai Thị Hoài
2 Nguyễn Hoàng Nhã Thy 08/02/2009 2367824 4C   Hội trường
3 Võ Thanh Trúc 15/04/2009 2357603 4C   Hội trường
4 Trịnh Kim Ngân 27/02/2009 2357819 4C   Hội trường
5 Giang Phương Thảo Vy 01/07/2009 2357453 4C   Hội trường
6 Nguyễn Hải Đăng 20/03/2009 2321002 4D   Hội trường
7 Lâm Thành Đạt 29/05/2009 2299459 4D   Hội trường
8 Trần Lê Gia Hân 20/08/2009 2554303 4D   Hội trường
9 Lý Bảo Nam 22/09/2009 2299226 4D   Hội trường
10 Trần Hạo Nam 02/12/2009 2287774 4D   Hội trường
11 Võ Nhật Phát 19/02/2009 2473779 4D   Hội trường
12 Trần Nhã Quyên 25/05/2009 2470916 4D   Hội trường
13 Vũ Đình Thiện 17/11/2009 2286924 4D   Hội trường
14 Bùi Lâm Thiên Phúc 15/07/2009 2387545 4D   Hội trường
15 Đặng Hoàng Ngọc Yến 31/08/2009 2427886 4D   Hội trường
16 Phạm Thái Hà 03/11/2009 2550250 4E   Hội trường
17 Võ Lưu Bảo Ngọc 04/10/2009 2248993 4E   Hội trường
18 Phạm Lê Khánh Ngọc 20/07/2009 2434833 4E   Hội trường
19 Phạm Huỳnh Huy Lộc 01/01/2009 2251573 4E   Hội trường
20 Đoàn Huệ Như 01/08/2009 2261622 4E   Hội trường
21 Trương Trâm Anh 15/08/2009 2433567 4E   Hội trường
22 Đỗ Diệp Gia Huy 15/11/2009 2490363 4E   Hội trường
23 Lê Phạm Gia Huy 03/07/2009 2433528 4E   Hội trường
24 Hà Khánh Nguyên 05/08/2009 2433613 4E   Hội trường
25 Nguyễn Ngọc Hà 20/10/2009 2433580 4E   Hội trường
26 Trần Khánh Hà 07/10/2009 2567922 4G   Hội trường
27 Phan Nguyễn Ánh Minh 03/12/2009 2567906 4G   Hội trường
28 Lê Hoàng Khiết Phương 02/09/2009 2452902 4H   Hội trường
29 Trịnh Khánh Tiên 24/03/2009 2363567 4H   Hội trường
1 Phạm Quỳnh Anh 24/03/2010 2454059 3A   8 giờ đến 9 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy
2 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 17/10/2010 2449145 3A   Hội trường
3 Phạm Kiều Diễm 27/05/2010 2529462 3A   Hội trường
4 Nguyễn Lê Quốc Anh 14/09/2009 2427650 3A   Hội trường
5 Trần Bảo Khang 20/10/2010 2441312 3A   Hội trường
6 Trần Khánh Minh 03/10/2010 2427634 3A   Hội trường
7 Nguyễn Gia Nghiêm 29/12/2010 2541505 3A   Hội trường
8 Phan Phương Tuyền 20/08/2010 2244985 3A   Hội trường
9 Ngô Ngọc Mỹ 27/10/2010 2244999 3A   Hội trường
10 Trần Nhân  Ái 02/02/2009 2288416 3B   Hội trường
11 Đào Quốc An 14/01/2010 2292381 3B   Hội trường
12 Lê Gia Bảo 17/02/2010 2296326 3B   Hội trường
13 Nguyễn Thái Bình 25/05/2010 2292378 3B   Hội trường
14 Trần Trác Hy 29/06/2010 2289318 3B   Hội trường
15 Lê Nhật Huy 22/06/2010 2296342 3B   Hội trường
16 Đặng Gia Huy 20/06/2010 2296351 3B   Hội trường
17 Nguyễn Khải 08/10/2010 2292387 3B   Hội trường
18 Lê Gia Khánh 21/02//2010 2293660 3B   Hội trường
19 Mai Anh Khoa 25/07/2010 2258381 3B   Hội trường
20 Vưu Tuấn Kiệt 30/03/2010 2331111 3B   Hội trường
1 Huỳnh Kiều Lam 31/12/2010 2293615 3B   9 giờ đến 10 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy
2 Lê Hoàng Lâm 31/08/2010 2293617 3B   Hội trường
3 Tô Đức Mạnh 06/12/2010 2292389 3B   Hội trường
4 Nguyễn Phúc Minh 03/01/2010 2258068 3B   Hội trường
5 Võ Hoàng Tấn Phát 20/07/2010 2331119 3B   Hội trường
6 Lâm Gia Phú 12/'08/2010 2293632 3B   Hội trường
7 Tô Phúc 24/04/2010 2293634 3B   Hội trường
8 Lê Vinh Quang 30/09/2010 2258012 3B   Hội trường
9 Nguyễn Lâm Trí Quang 21/02/2010 2331120 3B   Hội trường
10 Châu Ng  KimQuyên 11/'05/2010 2292392 3B   Hội trường
11 Nguyễn Anh Quốc 16/09/2010 2293624 3B   Hội trường
12 Nguyễn Minh Tấn 08/01/2010 2293629 3B   Hội trường
13 Trần Thái Tuấn 01/01/2010 2258025 3B   Hội trường
14 Trần Lê Chí Thiện 10/11/2010 2293642 3B   Hội trường
15 Lê Trần Ngọc Thảo 01/03/2010 2293648 3B   Hội trường
16 Bùi Minh Thư 14/12/2010 2296217 3B   Hội trường
17 Lư Trần Anh Thư 04/09/2010 2296244 3B   Hội trường
18 Phạm Huyền Thư 27/09/2010 2296266 3B   Hội trường
19 Trần Thanh Thư 31/05/2010 2296287 3B   Hội trường
20 Nguyễn Huỳnh Thy 23/01/2010 2331123 3B   Hội trường
21 Nguyễn Trần Thùy Linh 08/10/2010 2187590 3C   Hội trường
22 Lê Gia Khánh 05/01/2010 2568829 3D   Hội trường
1 Lê Ngọc Hân 22/03/2011 2478803 2A   14 giờ đến 15 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy
2 Dương Anh Văn 08/03/2011 2545849 2A   Hội trường
3 Nguyễn Bình An 12/11/2011 1721218 2B   Hội trường
4 Lữ Ánh Minh 01/07/2011 2432660 2B   Hội trường
5 Trần Vỹ Khang 02/03/2011 2582240 2B   Hội trường
6 Lâm Thùy Linh 30/05/2011 2447000 2B   Hội trường
7 Trần Gia Tường 30/11/2011 2432485 2B   Hội trường
8 Lương Ngọc Thanh 24/09/2011 2577166 2B   Hội trường
9 Cao Minh Mẫn 10/01/2011 2579939 2B   Hội trường
10 Trần Đặng Trúc Mai 29/07/2011 2579784 2B   Hội trường
11 Nguyễn Gia Khiêm 21/07/2011 2436088 2B   Hội trường
12 Nguyễn Diệp Như Ý 11/09/2011 2579254 2B   Hội trường
13 Nguyễn Tiến Phát 22/06/2011 2435890 2B   Hội trường
14 Nguyễn Bảo Duy 09/07/2011 2576511 2C   Hội trường
15 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27/02/2011 2514423 2C   Hội trường
16 Nguyễn Võ Mỹ Vy 04/04/2011 2584067 2C   Hội trường
17 Bùi Tô Vân Khánh 15/04/2011 2583995 2C   Hội trường
18 Lê Hữu Ánh Minh 12/04/2011 2584709 2C   Hội trường
19 Đoàn Vũ Thành Nên 28/02/2011 2585037 2C   Hội trường
20 Nguyễn Ngô Gia An 12/03/2011 2585180 2C   Hội trường
1 Nguyễn Hoài An 30/10/2011 2242946 2D   15 giờ đến 16 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) Hội trường Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy
2 Lâm Huỳnh Ngọc Anh 11/03/2011 2265927 2D   Hội trường
3 Huỳnh Kiều Anh 24/05/2011 2470631 2D   Hội trường
4 Trần Hoàng Thái Hà 18/01/2011 2245556 2D   Hội trường
5 Hà Ngọc Bảo Hân 01/01/2011 2557543 2D   Hội trường
6 Phan Trần Nhã Hân 04/06/2011 2448583 2D   Hội trường
7 Quách Gia Hưng 20/06/2011 2557865 2D   Hội trường
8 Quách Minh Khang 01/01/2011 2557723 2D   Hội trường
9 Lê Trịnh Diễm Ngọc 10/04/2011 2244169 2D   Hội trường
10 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 28/01/2011 2557142 2D   Hội trường
11 Nguyễn Thị Kim Quyên 08/12/2011 2544771 2D   Hội trường
12 Lý Thanh Thanh 05/09/2011 2243130 2D   Hội trường
13 Lữ Trần Hưng Thịnh 30/12/2011 2245444 2D   Hội trường
14 Nguyễn Khánh Thy 13/08/2011 2248511 2D   Hội trường
15 Trương Diệp Bích Trâm 19/02/2011 2554416 2D   Hội trường
16 Nguyễn Châu Khả Trân 12/09/2011 2570264 2D   Hội trường
17 Quách Nguyễn Bảo Vy 05/10/2011 2247106 2D   Hội trường
18 Hồ Nhật Huy 22/01/2011 2576199 2E   Hội trường
19 Phan Ngọc Trân 17/12/2011 2490235 2E   Hội trường
20 Ngô Trọng Nhân 04/11/2011 2536340 2E   Hội trường
1 Nguyễn Quốc Bảo 11/06/2012 2249871 1A   Hội trường
2 Nguyễn Hà Khương Tính 20/09/2012 2457029 1B   Hội trường
3 Đinh Quốc Phú 20/08/2012 2336208 1B   Hội trường
4 Phan Minh Khôi 24/04/2012 2249832 1B   Hội trường
Danh sách này gồm có 229 em đăng ký dự thi. Phường 9, ngày 15 tháng 01 năm 2019    
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
                 
                 
                 
      Lâm Quốc Bảo    

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 694 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 655 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 737 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 705 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 658 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1032 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây