KẾ HOẠCH THÁNG 05/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2021

 •   10/05/2021 10:16:16 AM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
           HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
    LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                          Số:   KHLĐ                                   Phường 9, ngày 06 tháng 05 năm 2021.
                                                                                 
                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 5/2021
                                                         ******
 
Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021

Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021

 •   10/04/2021 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0
Mẫu Bài Giao lưu viết chữ đẹp, năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau tổ chức “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 – 2021.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau tổ chức “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 – 2021.

 •   10/04/2021 07:02:00 AM
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 10/4 tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau đã tổ chức buổi “Giao lưu học sinh viết chữ đẹp” năm học 2020 - 2021. Tham dự buổi giao lưu có 218 em học sinh tiêu biểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 đến từ 34 lớp trong toàn trường.
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

 •   31/03/2021 11:23:36 AM
 •   Đã xem: 2489
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
          Số:       KHLĐ                                   Phường 9, ngày 31 tháng 03 năm 2021.
                                                                                 
                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 4/2021
                                                                                              ******
 
KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 03/2021

KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 03/2021

 •   07/03/2021 12:21:29 PM
 •   Đã xem: 1373
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                        Số:   KHLĐ                           Phường 9, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

                                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2021
                                                                           ******
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH NĂM HỌC 2020-2021

 •   23/02/2021 04:26:20 AM
 •   Đã xem: 619
 •   Phản hồi: 0
           HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                                        ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                                             
                       Số:   KHLĐ                                               Cà Mau, ngày 06 tháng 01 năm 2021
                                
                                                                                                            
                                                                KẾ HOẠCH
                                                   TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH
                                                “ Em yêu màu xanh quê hương”
                                                          NĂM HỌC 2020 - 2021
 
KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 02/2021

KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 02/2021

 •   03/02/2021 10:40:41 AM
 •   Đã xem: 970
 •   Phản hồi: 0
                  HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
        LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                      ***
                                Số:   KHLĐ                                   Phường 9, ngày 04 tháng 02 năm 2021.


                                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2021
                                                                        ******
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 •   08/01/2021 04:34:59 AM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
         HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                                     ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                  ***

                                                                                                                                 

Số:  /KHLĐ                                           Phường 9, ngày 04 tháng 01 năm  2021


                     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
                GIẢI CỜ VUA MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
                                 NĂM HỌC 2020 – 2021

 
KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

 •   08/01/2021 04:25:47 AM
 •   Đã xem: 2088
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                         Số:   KHLĐ                                     Phường 9, ngày 31 tháng 12 năm 2020.

                           KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG ÑOÄI THAÙNG  01/2021
                                               ******

CHỦ ĐIỂM :  
                                         - Kỷ niệm ngày học sinh – sinh viên 09/01.
                                         - Em yêu quê hương, vì màu xanh quê hương
                                         - Giữ gìn nên văn hóa dân tộc.
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

 •   18/12/2020 09:57:19 AM
 •   Đã xem: 1415
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                               ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                        Số:   KHLĐ                                            Phường 9, ngày 03 tháng 12 năm 2020.
                          
                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG  12/2020
                                                                                       ******
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BƠI LỘI CHÀO MỪNG NGÀY 22/12

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BƠI LỘI CHÀO MỪNG NGÀY 22/12

 •   18/11/2020 11:54:30 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
ĐỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔNSố: 7 /KHLĐ
           ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  

 Phường 9, ngày  19 tháng 11  năm 2020
 

                                                             KẾ HOẠCH
                               Về việc  tổ chức giải Bơi lội chào mừng ngày 22/12 thành lập

                                                   quân đội nhân dân Việt Nam


 
KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 11/2020

 •   16/11/2020 04:03:32 AM
 •   Đã xem: 2346
 •   Phản hồi: 0
         HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

     Số: 06 KHLĐ                                                Phường 9, ngày 29 tháng 10 năm 2020.


                           HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                                THÁNG 11 – 2020
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG NGÀY20/11

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG NGÀY20/11

 •   28/10/2020 04:52:41 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
      HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9     ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                              ***
      Số: 4 KHLĐ                          Phường 9, ngày 12 tháng  10 năm 2020.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO MỪNG NGÀY

NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

                                                      -------------------
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

 •   06/10/2020 07:49:24 AM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***

Số: 04 KHLĐ                                          Phường 9, ngày 01 tháng 9 năm 2020.


                   HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                            THÁNG 10 – 2020

 
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI KHU TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI KHU TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   05/10/2020 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2020-2021

 •   05/10/2020 11:48:00 AM
 •   Đã xem: 3588
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 09/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 09/2020

 •   11/09/2020 06:01:33 AM
 •   Đã xem: 5645
 •   Phản hồi: 0
               HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                   ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
   LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
 
  Số: 01 KHLĐ                                               Phường 9, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

                   HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
                                      THÁNG 9 – 2020
 
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

 •   23/08/2020 12:13:00 PM
 •   Đã xem: 3192
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 495 | lượt tải:146

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 444 | lượt tải:132

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 525 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 504 | lượt tải:142

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 518 | lượt tải:146

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 444 | lượt tải:142

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 473 | lượt tải:134

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 977 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 769 | lượt tải:231
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây